Częste Pytania

Q: Czym jest PDFSimpli

APDFSimpli to kolejny interesujący produkt firmy WorkSimpli Software LLC. PDFSimpli to oprogramowanie online umożliwiające użytkownikom konwersję wielu dokumentów w pliki PDF i plików PDF w wiele różnych rodzajów dokumentów. To również w pełni rozwinięty edytor plików PDF z zaawansowanymi funkcjami, takimi jak podpisywanie dokumentów i dodawanie znaków wodnych. PDFSimpli może pomóc w wypełnianiu bieżących formularzy PDF lub tworzeniu własnych. PDFSimpli to najlepsze internetowe oprogramowanie PDF.

b
Q: Czy muszę coś pobrać lub zainstalować

ANie. PDFSimpli to narzędzie w 100% online. Nie ma konieczności pobierania ani instalowania żadnych programów.

Q: Gdzie są przechowywane moje dokumenty

AWszystkie dokumenty przechowywane w chmurze Azure firmy Microsoft są zabezpieczane 256-bitowym szyfrowaniem SSL. Dokumenty można przechowywać również w wybranej usłudze przechowywania dokumentów online za pośrednictwem naszej integracji z Dyskiem Google, Microsoft One Drive oraz Dropbox. Dokumenty można również pobrać na laptopa lub wydrukować.

Q: Czy mogę wypróbować program bez ryzyka

ATak! Tak, to możliwe. Możesz bez żadnego ryzyka wypróbować program z naszym kontem zapewniającym 14-dniowy pełny dostęp. Za jedyne 1,95 USD możesz przetestować nasze oprogramowanie bez żadnych zobowiązań i w ciągu 30 dni otrzymać zwrot kosztów — bez żadnych pytań… Ale nie będzie to konieczne, ponieważ jesteśmy pewni, że naprawdę polubisz nasz edytor!

Q: Jak wypełnić formularz

ATeraz najlepsze! Wystarczy kliknąć dowolne z pól formularza, aby rozpocząć. Jeśli jest to pole tekstowe, wpisz swoją odpowiedź. W przypadku menu rozwijalnego lub promieniowego wystarczy dokonać wyboru. Należy pamiętać, że w dokumencie można kliknąć i przeciągnąć tekst.

Q: Jak dodać tekst do dokumentu

ADodawanie tekstu, kształtów, wymazywanie i nie tylko w plikach PDF

Q: Jak dodać podpis

AKliknij przycisk podpisu i złóż swój podpis. To bardzo proste!

Q: Jak skopiować i wkleić tekst

AWybierz symbol tekstowy i przeciągnij na tekst. Naciśnij Ctrl C lub Apple C w celu skopiowania tekstu. Naciśnij Ctrl P lub Apple C w celu wklejenia tekstu. Skróty są takie same, jak w przypadku każdej innej czynności w innych programach!

Q: Jak edytować dokument

AWystarczy otworzyć dokument w PDFSimpli w celu uzyskania pełnego dostępu do narzędzi edycji.

Q: Jak powiększyć dokument

AW prawym górnym rogu można wybrać jeden z czterech wstępnie ustawionych widoków — dopasowanie do strony, widok 50%, widok 100% lub widok 200%.

Q: Jak zmienić ustawienia czcionki, np. rodzaj lub rozmiar

Aproblemu. Po kliknięciu przycisku tekstu powyżej dokumentu wyświetlone zostanie nowe menu. To menu umożliwia zmianę czcionki.

Q: Jak pisać wytłuszczonym drukiem, kursywą lub podkreślić tekst

Aproblemu. Po kliknięciu przycisku tekstu powyżej dokumentu wyświetlone zostanie nowe menu. To menu umożliwia pogrubienie podkreślonego tekstu i zmianę na kursywę.

Q: Jak dodać kształty

AWybierz Wstaw w prawym górnym rogu ekranu. Wybierz Więcej, aby wyświetlić wszystkie opcje kształtów do wstawienia. Wybierz preferowaną opcję (my lubimy koła) i kliknij dokument do dodania.

Q: Jak dodać pola formularza do dokumentu

AWybierz Wstaw w prawym górnym rogu ekranu. Wybierz pola czcionek i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wybrać żądane pole. Kliknij dokument do dodania.

Q: Jak dodać znak wodny

AKliknij znak wodny w górnej części ekranu. Wpisz tekst znaku wodnego i kliknij miejsce, w którym ma się on znaleźć. To łatwe!

Q: Jak podpisać dokument

AKliknij przycisk podpisu u góry dokumentu. Użyj narzędzia odręcznego rysowania do wprowadzenia podpisu.

Q: Czy mój podpis cyfrowy jest prawomocny?

ATak! Ustawa o podpisach elektronicznych w obrocie globalnym i krajowym (ESIGN, Electronic Signature in Global and National Commerce Act), która weszła w życie 30 czerwca 2000 r., zatwierdza wszystkie elektroniczne zapisy i podpisy w celu usprawnienia handlu międzystanowego i zagranicznego.

Q: Jak wstawić obrazy (zdjęcia, ilustracje) do dokumentu?

Aproblemu. Wybierz Wstaw w prawym górnym rogu ekranu. Wybierz obraz i postępuj zgodnie z instrukcjami w celu przesłania pliku. Kliknij dokument do dodania.

Q: Jak podzielić plik PDF

AWybierz odpowiedni przycisk na stronie głównej lub na koncie. Prześlij plik. Możesz przeciągnąć plik, wybrać plik na komputerze lub przesłać plik z Dysku Google, Microsoft OneDrive lub Dropbox. Postępuj zgodnie instrukcjami, aby podzielić plik PDF.

Q: Jak scalić PDF

AWybierz odpowiedni przycisk na stronie głównej lub na koncie. Prześlij plik. Możesz przeciągnąć plik, wybrać plik na komputerze lub przesłać plik z Dysku Google, Microsoft OneDrive lub Dropbox. Postępuj zgodnie instrukcjami, aby scalić pliki PDF.

Q: Jak skompresować plik PDF

AWybierz odpowiedni przycisk na stronie głównej lub na koncie. Prześlij plik. Możesz przeciągnąć plik, wybrać plik na komputerze lub przesłać plik z Dysku Google, Microsoft OneDrive lub Dropbox.

Q: Jak wykonać konwersję pliku PDF na dokument Word

AWybierz odpowiedni przycisk na stronie głównej lub na koncie. Prześlij plik. Możesz przeciągnąć plik, wybrać plik na komputerze lub przesłać plik z Dysku Google, Microsoft OneDrive lub Dropbox.

Q: Jak wykonać konwersję dokumentu Word na PDF

AWybierz odpowiedni przycisk na stronie głównej lub na koncie. Prześlij plik. Możesz przeciągnąć plik, wybrać plik na komputerze lub przesłać plik z Dysku Google, Microsoft OneDrive lub Dropbox.

Q: Jak wykonać konwersję pliku PDF na JPG

AWybierz odpowiedni przycisk na stronie głównej lub na koncie. Prześlij plik. Możesz przeciągnąć plik, wybrać plik na komputerze lub przesłać plik z Dysku Google, Microsoft OneDrive lub Dropbox.

Q: Jak wykonać konwersję pliku JPG na PDF

AWybierz odpowiedni przycisk na stronie głównej lub na koncie. Prześlij plik. Możesz przeciągnąć plik, wybrać plik na komputerze lub przesłać plik z Dysku Google, Microsoft OneDrive lub Dropbox.

Q: Jak wykonać konwersję pliku PDF na PNG

AWybierz odpowiedni przycisk na stronie głównej lub na koncie. Prześlij plik. Możesz przeciągnąć plik, wybrać plik na komputerze lub przesłać plik z Dysku Google, Microsoft OneDrive lub Dropbox.

Q: Jak wykonać konwersję pliku PNG na PDF

AWybierz odpowiedni przycisk na stronie głównej lub na koncie. Prześlij plik. Możesz przeciągnąć plik, wybrać plik na komputerze lub przesłać plik z Dysku Google, Microsoft OneDrive lub Dropbox.

Q: Jak wykonać konwersję pliku TIFF na PDF

AWybierz odpowiedni przycisk na stronie głównej lub na koncie. Prześlij plik. Możesz przeciągnąć plik, wybrać plik na komputerze lub przesłać plik z Dysku Google, Microsoft OneDrive lub Dropbox.

Q: Jak wykonać konwersję pliku PowerPoint na PDF

AWybierz odpowiedni przycisk na stronie głównej lub na koncie. Prześlij plik. Możesz przeciągnąć plik, wybrać plik na komputerze lub przesłać plik z Dysku Google, Microsoft OneDrive lub Dropbox.

Q: Jak wykonać konwersję pliku programu Excel na PDF

AWybierz odpowiedni przycisk na stronie głównej lub na koncie. Prześlij plik. Możesz przeciągnąć plik, wybrać plik na komputerze lub przesłać plik z Dysku Google, Microsoft OneDrive lub Dropbox.

Q: Jak anulować konto

AIstnieje wiele możliwości anulowania konta. Możliwe jest samodzielne anulowanie konta — wystarczy zalogować się do konta i wybrać opcję anulowania na karcie ustawień konta. Można też wysłać nam wiadomość na adres: support@pdfsimpli.com, a prześlemy bardziej szczegółowe instrukcje. Można również skontaktować się z naszym podmiotem przetwarzającym płatność i anulować bezpośrednio tam. Otrzymasz potwierdzenie anulowania konta niezależnie od wybranego sposobu. Ułatwiamy naszym klientom anulowanie konta tak bardzo, jak to możliwe!

Q: Jak skontaktować się z działem wsparcia

AAdres e-mail: support@pdfsimpli.com

Q: Jak wygląda Polityka zwrotów PDFSimpli

APolityka 30-dniowych zwrotów bez żadnych pytań po ostatniej płatności. Po 30 dniach zazwyczaj oferujemy częściowy zwrot kosztów.

Q: Jak dodać, przesuwać lub obracać strony?

APo lewej stronie edytora (pod naszym logo) zobaczysz 3 małe ikony nad podglądem każdej strony. Kliknij środkowy przycisk, aby wyświetlić wyskakujące okienko „Edytuj i porządkuj strony”. Tutaj możesz zmieniać kolejność, organizować, obracać, dodawać i usuwać strony. Po prostu kliknij stronę, a następnie kliknij żądany wynik spośród dostępnych opcji.

Q: Jak usunąć strony z pliku PDF?

APo lewej stronie edytora (pod naszym logo) zobaczysz 3 małe ikony nad podglądem każdej strony. Kliknij środkowy przycisk, aby wyświetlić wyskakujące okienko „Edytuj i porządkuj strony”. Tutaj możesz zmieniać kolejność, organizować, obracać, dodawać i usuwać strony. Po prostu kliknij stronę, a następnie kliknij żądany wynik spośród dostępnych opcji.

Q: Jak chronić plik PDF?

AW edytorze kliknij kartę po prawej stronie ekranu „Więcej narzędzi”. Kliknij pozycję „Szyfruj i chroń hasłem” i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Q: Jak dodać datę do dokumentu?

AW edytorze kliknij kartę po prawej stronie ekranu „Więcej narzędzi”. Kliknij pozycję „Ostatnia data”. Kursor będzie ikoną kalendarza, kliknij tam, gdzie chcesz wstawić datę. Teraz przejdź do żądanej lokalizacji.

Q: Jak redagować i wyróżniać określone wiersze w pliku PDF?

AW górnym panelu edytora wybierz przycisk „Więcej”. Pojawi się drugi wiersz z przyciskiem Wyróżnienie i przyciskiem Redaguj. Naciśnij dowolny przycisk, a następnie przewiń tekst, który chcesz wyróżnić lub zredagować, aby osiągnąć pożądane rezultaty.

Q: Jak wstawić obraz do pliku PDF?

AW edytorze kliknij kartę po prawej stronie ekranu „Więcej narzędzi”. Kliknij pozycję „Wstaw obraz”. Wybierz obraz i kliknij Wstaw. Kliknij miejsce, w którym ma się pojawić obraz. Zmień rozmiar i przenieś go do żądanej lokalizacji.

Q: Jak nadpisać tekst w pliku PDF?

AW górnym panelu edytora wybierz przycisk „Gumka”. Przeciągnij ją nad słowami, które chcesz wymazać. Możesz przesunąć rogi, aby dostosować pole gumki. Teraz wybierz przycisk „Tekst” i kliknij miejsce, w którym ma się pojawić nowy tekst. Możesz zmienić lokalizację pola tekstowego, wybierając przycisk „Wskaźnik”.

Q: Jak zmienić kolejność stron po scaleniu dokumentu?

AKliknij scalony dokument i opcję „Edytuj” pod spodem. Następnie dokument zostanie otwarty w edytorze. Po lewej stronie edytora (pod naszym logo) zobaczysz 3 małe ikony nad podglądem każdej strony. Kliknij środkowy przycisk, aby wyświetlić wyskakujące okienko „Edytuj i porządkuj strony”. Tutaj możesz zmieniać kolejność, organizować, obracać, dodawać i usuwać strony. Po prostu kliknij stronę, a następnie kliknij żądany wynik spośród dostępnych opcji.

Q: Jak cofnąć i powtórzyć moje ostatnie działania?

AW górnym panelu edytora znajdują się przyciski Cofnij i Wykonaj ponownie. Naciśnij, aby osiągnąć pożądane rezultaty.

Q: Jak zresetować hasło?

ANa ekranie logowania, pod polem hasła znajduje się łącze o treści „Nie pamiętasz hasła? Zresetuj hasło.” Kliknij łącze i postępuj zgodnie z instrukcjami. Jeśli masz dostęp do swojego konta i chcesz po prostu zmienić hasło: Moje konto « Ustawienia konta « wpisz swoje obecne hasło i nowe « Zapisz ustawienia

Q: Jak zamienić subskrypcję 28-dniową na roczną?

AJeśli chcesz otrzymać najlepszą ofertę, roczna subskrypcja jest właściwym wyborem! Aby poprosić o roczną subskrypcję, skontaktuj się z działem pomocy technicznej pod adresem support@pdfsimpli.com, dzwoniąc pod numer +1-844-898-1076 lub korzystając z czatu dla klientów.

Q: Jak zapłacić za subskrypcję PDFSimpli?

AMożesz zapłacić kartą kredytową, za pomocą Paypal lub Amazon Pay.

Q: Jak usunąć konto?

AAby usunąć swoje konto, należy je anulować. Możliwe jest samodzielne anulowanie konta — wystarczy zalogować się na swoje konto i wybrać opcję anulowania w zakładce ustawień konta. Otrzymasz potwierdzenie anulowania konta. Aby uzyskać dodatkową pomoc, skontaktuj się z działem pomocy technicznej pod adresem support@pdfsimpli.com, dzwoniąc pod numer +1-844-898-1076 lub korzystając z czatu dla klientów.

Q: Ile dokumentów mogę dodać do Mojego konta?

AWiększość kont umożliwia dodanie nieograniczonej liczby dokumentów, jednak niektóre konta we wcześniejszej wersji umożliwiają dodanie tylko 5 dokumentów miesięcznie. U góry ekranu głównego konta pojawi się baner ostrzegający o przekroczeniu limitu dokumentów.

Q: Jak wypełnić dokument lub formularz?

ATeraz najlepsze! Wystarczy kliknąć dowolne z pól formularza, aby rozpocząć. Jeśli jest to pole tekstowe, wpisz swoją odpowiedź. W przypadku menu rozwijalnego lub promieniowego wystarczy dokonać wyboru. Należy pamiętać, że w dokumencie można klikać i przeciągać tekst.

Q: Czym jest nowa opcja Opóźnienia PDFSimpli?

AJeśli wybierzesz Opóźnione łącze, umożliwi to BEZPŁATNE otrzymanie dokumentu PDF w ciągu 24 godzin.

Q: Jak działa nowa opcja Opóźnienia PDFSimpli?

APo przesłaniu dokumentu, dokonaniu edycji i konwersji za pomocą tej opcji i wybraniu opcji „Tak, mogę czekać 24 godziny”, Twój jeden BEZPŁATNY dokument PDF zostanie wysłany do pulpitu nawigacyjnego „Moje dokumenty” po potwierdzeniu rejestracji ciągu 24 godzin za pomocą adresu e-mail.