Przewodnik

Instrukcje krok po kroku+1-844-898-1076

Witaj w PDFSimpli!

Ten Przewodnik powitalny zawiera informacje dotyczące konwersji wszystkich typów dokumentów na pliki PDF i odwrotnie.

Ponadto zamieszczono w nim instrukcje dotyczące edycji i zmiany dokumentu za pomocą kluczowych funkcji, takich jak Podpis elektroniczny, Przesyłanie obrazu, Tekst edytowalny, Dodawanie znaku wodnego oraz różnych innych pomocnych funkcji edytowania.

To, co również może okazać się pomocne, użytkownik dowie się, jak zmienić format dokumentu, ucząc się scalać, dzielić, kompresować i stosować wiele innych funkcji.

Baw się dobrze, edytując i konwertując pliki, i pamiętaj: zawsze możesz skorzystać z opcji „Cofnij”. :-)

- Zespół PDFSimpli


1. Konwerter PDF

Jeśli nie masz jeszcze konta, a chcesz wykonać konwersję pliku do formatu PDF
 1. Przejdź na stronę główną https://pdfsimpli.com/pl/ i wybierz „Prześlij plik PDF do konwersji” lub wybierz prawidłowy typ pliku do konwersji.
 2. Pojawi się komunikat o przesłaniu dokumentu. (Uwaga: Wystąpi błąd, jeśli wybierzesz niewłaściwy typ dokumentu).
 3. Kiedy znajdziesz się na następnej stronie, możesz zdecydować się na edytowanie dokumentu. Wskazówki, jak to zrobić, znajdują się w tym przewodniku.
 4. Po zakończeniu kliknij „Konwertuj”, a dokument zostanie przekonwertowany.
 5. Kliknij dokument, aby wyświetlić listę opcji. Możesz pobrać, edytować, wydrukować, wysłać, podpisać lub usunąć bezpośrednio z tego ekranu.

Jeśli masz już konto, ale chcesz wykonać konwersję dokumentu na plik PDF i nie wprowadzać żadnych zmian
 1. Kliknij Moje kontoMoje dokumenty
 2. Nastąpi przeniesienie na stronę „Dokumenty”. Po prawej stronie znajdź typ dokumentu do konwersji na PDF i kliknij go (tj. Konwertuj pliki Word na PDF). (Uwaga: Wystąpi błąd, jeśli wybierzesz niewłaściwy typ dokumentu).
 3. Pojawi się komunikat o przesłaniu dokumentu. (Uwaga: Wystąpi błąd, jeśli wybierzesz niewłaściwy typ dokumentu).
 4. Kliknij dokument, aby wyświetlić listę opcji. Możesz pobrać, edytować, wydrukować, wysłać, podpisać lub usunąć bezpośrednio z tego ekranu.

2. Edytor PDF

Jeśli jeszcze nie masz konta, a chcesz edytować plik PDF
 1. Przejdź na stronę główną https://pdfsimpli.com/pl/ i wybierz Edytuj pliki PDF.
 2. Pojawi się komunikat o przesłaniu pliku PDF. (Uwaga: Wystąpi błąd, jeśli spróbujesz przesłać plik inny niż PDF. Aby przesłać i edytować plik inny niż PDF, zapoznaj się z sekcją 1. Konwerter PDF i wykonaj opisane kroki).
 3. Kiedy znajdziesz się na następnej stronie, możesz edytować dokument (instrukcje znajdziesz w tym przewodniku).
 4. Po zakończeniu kliknij „Zapisz”, a dokument zostanie edytowany.

Jeśli masz już konto, a Twój plik to plik PDF i chcesz wprowadzić zmiany
 1. Kliknij Moje kontoMoje dokumenty
 2. Nastąpi przeniesienie na stronę „Dokumenty”. U dołu kliknij „Dodaj nowy” i wybierz dokument do przesłania.
 3. Teraz kliknij Edytuj. Zostanie otwarty plik PDF.
 4. Jeśli potrzebujesz pomocy, opis wszystkich funkcji edytowania znajdziesz w tym przewodniku.

Jeśli jeszcze nie masz konta, a chcesz edytować plik PDF
 1. Przejdź na stronę główną https://pdfsimpli.com/pl/ i wybierz odpowiednią opcję.
 2. Pojawi się komunikat o przesłaniu pliku PDF. (Uwaga: Wystąpi błąd, jeśli spróbujesz przesłać plik inny niż PDF. Aby przesłać i edytować plik inny niż PDF, zapoznaj się z sekcją 1. Konwerter PDF i wykonaj opisane kroki.)
 3. Jeśli potrzebujesz pomocy, opis wszystkich funkcji edytowania znajdziesz w tym przewodniku.

Reset
 1. Kliknij ikonę Reset.
 2. Ikona Reset umożliwia wybranie wcześniejszych zmian, które chcesz usunąć z pliku PDF, niezależnie od tego, czy była to Twoja ostatnia, czy pierwsza zmiana w danym dokumencie.
 3. Kliknij ikonę „Reset” u góry, a po lewej stronie pojawi się lista zmian.
 4. Kliknij poszczególne zmiany, aby zobaczyć je w pliku PDF i sprawdzić, do czego się odnoszą. Kliknij czerwony znak „X”, aby usunąć wybraną zmianę. Aby ukryć listę zmian, wystarczy ponownie kliknąć ikonę „Reset” — spowoduje to zamknięcie opcji.

3. Podpis elektroniczny

Jeśli masz już konto, a Twój dokument został już przesłany jako plik PDF.
 1. Kliknij Moje kontoMoje dokumenty
 2. Nastąpi przeniesienie na stronę „Dokumenty”. U dołu kliknij dokument, w którym chcesz złożyć podpis elektroniczny. Pojawi się lista opcji. Wybierz „Edytuj”, aby otworzyć dokument.
 3. Kliknij „Podpis”.
 4. Pojawi się wyskakujące okienko i będziesz mieć możliwość dodania podpisu na 4 różne sposoby.
  1. Aby rozpocząć, wypełnij pola Najważniejsze informacje, a następnie kliknij „Utwórz podpis”.
  2. Pierwsza opcja: kliknij „Wpisz na klawiaturze”. Wystarczy wpisać swoje imię i nazwisko oraz inicjały, a pojawi się kilka opcji podpisu kursywą do wyboru. Wybierz styl podpisu.
  3. Druga opcja: kliknij „Narysuj za pomocą myszy”. Wystarczy napisać swoje imię i nazwisko oraz inicjały, a pojawi się podpis kursywą.
  4. Trzecia opcja: kliknij „Prześlij obraz”. Wystarczy wybrać obraz i przesłać własny obraz podpisu.
  5. Czwarta opcja: kliknij „Użyj ekranu dotykowego”. Wystarczy napisać swoje imię i nazwisko oraz inicjały, a pojawi się podpis kursywą.
 5. Po wybraniu jednej z powyższych opcji kliknij „Utwórz”.
 6. Nastąpi powrót do pliku PDF. Teraz będzie można dodać podpis.
 7. Następnie w sekcji „Pola” wybierz „Podpis” i kliknij miejsce, w którym ma się pojawić podpis. Pojawi się w niebieskim obramowaniu. Możesz go przesunąć, klikając wewnątrz pola i przeciągając w wybrane miejsce.

  Note:Możesz zmienić rozmiar pola Podpis, wybierając ikonę koła zębatego / edycji „Ustawienia”, a następnie dostosowując pole do wybranego rozmiaru.

 8. Jeśli przypadkiem usuniesz podpis lub chcesz dodać więcej niż jeden podpis, kliknij ikonę „Podpis”, aby dodać dodatkowy podpis.

 9. Kliknij „Zapisz”, aby zapisać plik PDF.

4. Znak wodny

Jeśli masz już konto, a Twój dokument został już przesłany.
 1. Kliknij Moje kontoMoje dokumenty
 2. Nastąpi przeniesienie na stronę „Dokumenty”. U dołu kliknij dokument, w którym chcesz dodać znak wodny. Pojawi się lista opcji. Wybierz „Edytuj”, aby otworzyć dokument.
 3. Teraz kliknij ikonę „Znak wodny”
 4. Pojawi się wyskakujące okienko i będziesz mieć możliwość dodania znaku wodnego na 2 różne sposoby.
  1. Pierwsza opcja: kliknij „Tekst”. Wystarczy wpisać treść, jaka ma się pojawić jako znak wodny.
  2. Druga opcja: kliknij „Obraz”. Wystarczy przesłać własny obraz znaku wodnego.
 5. Kliknij „Wykorzystaj”..
 6. Nastąpi powrót do pliku PDF, a obraz lub tekst pojawi się automatycznie na środku strony jako znak wodny.
 7. Kliknij „Zapisz”, aby zapisać dokument.

5. Dodaj tekst, obrazy i stemple

Wszystkie te funkcje wymagają konwersji typu dokumentu na PDF przed przystąpieniem do kroku 1. Konwerter PDF lub uzyskanie dostępu do pliku PDF przed przystąpieniem do kroku 2. Edytor PDF.

Funkcje tekstu
 • Kliknij „Zapisz”, aby zapisać dokument.

 • Funkcje tekstu obejmują dodawanie tekstu, wyróżnianie, podkreślanie, przekreślanie, dodawanie obrazów, kształtów i stempli.


  Dodaj tekst
  1. Najpierw kliknij ikonę „Tekst”, aby wybrać kolor czcionki.
  2. Następnie kliknij miejsce, w którym ma znaleźć się tekst. Po pojawieniu się kursora wprowadź żądany tekst.
  3. Ostatnim krokiem jest wybranie ikony „A”.
  4. Istnieje możliwość wyboru koloru tekstu.
  5. Po zakończeniu kliknij dwukrotnie, a wokół tekstu pojawi się czerwone pole.
  6. Kliknij wewnątrz pola, aby przesunąć tekst w wybrane miejsce.

  Uwaga: przed wpisaniem tekstu należy wybrać kolor czcionki i tło. Po rozpoczęciu pisania nie będzie możliwe wprowadzenie zmiany.


  Tryb wyboru tekstu

  To narzędzie jest używane do wyboru żądanego tekstu.


  Wyróżnianie tekstu
  1. Najpierw kliknij „Wyróżnij”.
  2. Następnie ustaw kursor myszy nad tekstem do wyróżnienia. To wszystko!

  Podkreślenie tekstu
  1. Najpierw kliknij ikonę „Podkreśl”.
  2. Następnie, gdy wybrana zostanie ikona „Podkreśl”, zaznacz kursorem wybrany tekst. To wszystko!

  Przekreślenie tekstu
  1. Najpierw kliknij ikonę „Więcej”, aby wybrać ikonę Przekreślenie.
  2. Następnie, gdy wybrana zostanie ikona „Przekreślenie”, zaznacz kursorem wybrany tekst. To wszystko!

  Dodawanie obrazów
  1. Możesz dodać obraz, korzystając z ikony „Dodaj obraz”.
  2. Przeciągnij i upuść plik w polu lub kliknij pole, aby wybrać plik.
  3. Wybierz obraz i kliknij zielony przycisk „Wstaw”, aby wstawić wybrany obraz do dokumentu.
  4. W pliku PDF kursor zmieni się w ikonę Podpis. Kliknij miejsce, w którym ma się pojawić obraz.
  5. Obraz pojawi się w czerwonym obramowaniu. Możesz zmienić jego rozmiar, przeciągając narożniki pola i przesuwając, klikając wewnątrz pola i przeciągając w wybrane miejsce.

  Stemple
  1. Kliknij pasek boczny „Więcej narzędzi”.
  2. Wybierz ikonę „Stempel”. Po wybraniu tej ikony pojawią się różne opcje.
  3. Wybierz żądaną opcję. Kursor zmieni się w ikonę Podpis. Następnie kliknij miejsce, w którym ma się pojawić stempel.
  4. Pojawi się w czerwonym obramowaniu. Możesz zmienić jego rozmiar, przeciągając narożniki pola i przesuwając, klikając wewnątrz pola i przeciągając w wybrane miejsce.

  6. Rysowanie swobodne, kształty, linie i strzałki

  Bezpłatne rysowanie
  1. Kliknij ikonę „Rysuj”. Pojawi się pole menu rozwijalnego. Kliknij ikonę „Ołówek”, aby rozpocząć.
   Rysowanie swobodne
  2. Jeśli chcesz zmienić kolor i szerokość linii, kliknij ikonę „Wskaźnik”.
  3. Po wybraniu dwukrotnie kliknij linię, którą chcesz zmienić. Po dwukrotnym kliknięciu linii w prawym górnym rogu ekranu pojawi się opcja zmiany koloru linii i jej szerokości.
  4. Jeśli jednak chcesz wprowadzić zmiany dla każdej kolejnej rysowanej linii, najlepiej uprzednio wybrać kolor.

  Kształty


  Pełny kwadrat lub koło
  1. Wybierz ikony „Gumka” lub „Koło”, aby utworzyć pełny kwadrat lub koło.
  2. Kliknij i przeciągnij kursorem kształt do wybranego rozmiaru.
  3. Zmień kolor, dwukrotnie klikając kształt po jego utworzeniu.
  4. Kliknij pędzel, aby wybrać kolor.
  5. Kliknij narożniki, aby zmienić rozmiar kształtu i przeciągnij, aby przenieść kształt.

  Obramowanie kwadratowe lub okrągłe (tylko obramowanie / pociągnięcie odręczne)
  1. Kliknij ikony „Kwadrat” lub „Koło odręczne”, jeśli chcesz wstawić tylko obramowanie kwadratu lub koła.
  2. Kliknij i przeciągnij kursor, aby rozpocząć rysowanie obramowania kształtu. Zwolnij przycisk myszy, kiedy uzyskasz odpowiedni rozmiar.
  3. Zmień szerokość linii i jej kolor, dwukrotnie klikając obramowanie kształtu po jego utworzeniu.
  4. Kliknij „A”, aby wyświetlić wyskakujące okienko wyboru koloru i przeciągnij niebieski okrąg do żądanego rozmiaru linii.
  5. Kliknij narożniki, aby zmienić rozmiar kształtu.

  Wielokąt

  Ikona „Wielokąt” umożliwia stworzenie wybranej liczby prostych linii pod różnymi kątami i zamknięcie kształtu.


  1. Aby rozpocząć pracę, kliknij the ikonę „Rysuj”.
  2. Następnie zobaczysz ikonę „Wielokąt”. Kliknij ikonę, aby rozpocząć.
  3. Kliknij miejsce, w którym chcesz rozpocząć, a następnie przesuń kursor i kliknij ponownie, aby utworzyć wybrany kształt lub linię. Powtórz ten krok tyle razy, ile chcesz.
  4. Kliknij dwukrotnie, kiedy skończysz. Ostatnia linia połączy się z kształtem, zamykając go.
  5. Następnie dwukrotnie kliknij Wielokąt. W prawym górnym rogu ekranu pojawi się opcja zmiany koloru linii i jej szerokości.
  6. Kliknij A”, aby zmienić kolor, i przeciągnij niebieski okrąg do żądanego rozmiaru linii.
  7. Możesz edytować każdą linię, przy której wyświetla się czerwony kwadrat. Wystarczy przytrzymać i przeciągnąć kursor do wybranego miejsca.
  8. Możesz też przesunąć wielokąt w dowolnie wybrane miejsce: kliknij narysowany wielokąt i przeciągnij go w wybrane miejsce.

  Linie i strzałki


  Ikony Linie i Strzałka działają identycznie.

  1. Kliknij ikonę „Rysuj”.
  2. Wybierz ikonę „Linia” lub „Strzałka”.
  3. Kliknij i przytrzymaj miejsce, w którym ma się rozpocząć linia/strzałka. Nie zwalniając przycisku myszy, przeciągnij w miejsce, w którym ma się zakończyć linia/strzałka. Następnie zwolnij przycisk myszy.
  4. Teraz dwukrotnie kliknij linię/strzałkę. Pojawi się wyskakujące okienko, które umożliwi zmianę koloru i szerokości linii/strzałki.
  5. Kliknij A”, aby zmienić kolor, i przeciągnij niebieski okrąg do żądanego rozmiaru linii.
  6. Możesz też przesunąć linię/strzałkę w dowolnie wybrane miejsce: kliknij linię/strzałkę i przeciągnij ją w wybrane miejsce.

  7. Wymazuj, redaguj i wyróżniaj

  Wszystkie te funkcje wymagają konwersji typu dokumentu na PDF przed przystąpieniem do kroku 1. Konwerter PDF lub uzyskanie dostępu do pliku PDF przed przystąpieniem do kroku 2. Edytor PDF.

  Erase
  1. Kliknij ikonę „Gumka”. Kliknij i przeciągnij kursor, aby znalazł się nad tekstem lub obrazem wybranym do wymazania.

  2. Można wprowadzać zmiany, przeciągając narożniki pola wymazywania, żeby całkowicie zakryć obszar wybrany do wymazania z dokumentu. Kliknij i przeciągnij pole, aby przesunąć wybraną lokalizację również przeznaczoną do usunięcia.
  3. Kliknij poza polem wymazywania i gotowe. Jak przedstawiono poniżej, gumka całkowicie wymazuje logo z dokumentu.

  Redaguj
  1. Aby zredagować tekst w dokumencie, kliknij ikonę „Redaguj”.
  2. Kliknij i przeciągnij kursor, aby wyróżnić tekst wybrany do zakrycia.

  Wyróżnianie tekstu
  1. Aby wyróżnić tekst, w pierwszej kolejności kliknij ikonę „Wyróżnij”.
  2. Następnie ustaw kursor myszy nad tekstem do wyróżnienia. To wszystko!

  8. Scalaj, dziel, kompresuj i obracaj pliki PDF

  Scal
  1. Aby scalić pliki PDF, w części Dokumenty w menu „Szybkie akcje” kliknij opcję „Scal pliki PDF” — znajdziesz ją po prawej stronie ekranu.
  2. Pojawi się wyskakujące okienko, w którym należy wybrać pliki PDF do scalenia. Wybierz pliki PDF i kliknij „Scal”.
  3. Scalone pliki PDF zostaną przesłane do Dokumentów z automatycznie wygenerowaną nazwą.
  4. Teraz możesz edytować, podpisać, wydrukować lub pobrać scalony plik PDF.

  Podziel
  1. W menu „Szybkie akcje” kliknij opcję „Podziel plik PDF” — znajdziesz ją po prawej stronie ekranu.
  2. Pojawi się wyskakujące okienko, w którym należy wybrać plik PDF do podzielenia. Wybierz plik PDF i kliknij „Podziel”.
  3. Zostanie przesłany do sekcji Ostatnie dokumenty. Należy kliknąć opcję „Pobierz”, aby uzyskać dostęp do podzielonych stron pliku PDF.
  4. Pojawi się wyskakujące okienko, w którym należy wybrać nazwę i lokalizację do zapisania pliku. Kliknij „Zapisz”. Pojawi się folder skompresowany ze stronami podzielonego pliku PDF. Możesz uzyskać dostęp do każdej strony z osobna.

  Skompresuj
  1. Aby skompresować dokumenty, w menu „Szybkie akcje” kliknij opcję „Skompresuj plik PDF” — znajdziesz ją po prawej stronie ekranu.
  2. Pojawi się wyskakujące okienko, w którym należy wybrać nazwę i lokalizację do zapisania pliku. Kliknij „Zapisz”. Skompresowany plik PDF został zapisany i jest dostępny.
  3. Plik zostanie przesłany do sekcji Dokumenty. Należy kliknąć opcję „Pobierz”, aby uzyskać dostęp do skompresowanego pliku PDF.
  4. Skompresowany plik PDF został zapisany i jest dostępny.

  9. Edytuj i porządkuj strony

  Obróć
  1. W edytorze użyj opcji obrócenia pliku PDF, klikając „Organizator” w lewym górnym rogu edytora.
  2. Zostanie wyświetlone wyskakujące okienko, po czym należy kliknąć opcję obrotu.
  3. Wybierz stronę, którą chcesz obrócić, i wybierz żądany kierunek. Po zakończeniu kliknij zielony przycisk „Zastosuj” i gotowe.

  Dodaj stronę
  1. W edytorze użyj opcji dodania strony do pliku, klikając „Organizator” w lewym górnym rogu edytora.
  2. Zostanie wyświetlone wyskakujące okienko, po czym należy kliknąć opcję obrotu.
  3. Wybierz stronę, którą chcesz dodać. Po zakończeniu kliknij zielony przycisk „Zastosuj” i gotowe.

  Usuń stronę
  1. W edytorze usuń stronę z pliku PDF, klikając „Organizator” w lewym górnym rogu edytora.
  2. Zostanie wyświetlone wyskakujące okienko, po czym należy kliknąć opcję usunięcia.
  3. Wybierz stronę, którą chcesz usunąć. Po zakończeniu kliknij zielony przycisk „Zastosuj” i gotowe.

  Przesuń stronę
  1. W edytorze przesuń stronę w pliku PDF, klikając „Organizator” w lewym górnym rogu edytora.
  2. Zostanie wyświetlone wyskakujące okienko, po czym należy kliknąć opcję przesunięcia w prawo lub przesunięcia w lewo.
  3. Wybierz stronę, którą chcesz przesunąć, a następnie kliknij wybrany sposób przesunięcia strony. Po zakończeniu kliknij zielony przycisk „Zastosuj” i gotowe.