Gabay sa Tulong

Step-by-Step na Mga Tagubilin+1-844-898-1076

Maligayang pagdating sa PDFSimpli!

Sa Welcome Guidebook na ito matututuhan ninyo kung paano i-convert ang lahat ng uri ng dokumento sa mga PDF at vice versa.

Bilang karagdagan, tuturuan kayo kung paano i-edit at baguhin ang inyong dokumento sa pamamagitan ng paggamit ng mga pangunahing feature tulad ng Elektronikong Lagda, Pag-upload ng Image, Nae-edit na Text, Pag-watermark at iba't iba pang kapaki-pakinabang na function sa pag-edit.

Sobrang kapaki-pakinabang din, alamin kung paano baguhin ang format ng inyong dokumento sa pamamagitan ng pag-aaral kung paano pagsamahin, hatiin, i-compress at maraming iba pang mga pagpipilian.

Magsaya sa pag-edit at pag-convert, at tandaan, puwede ninyong palaging pindutin ang "I-undo". :)

-Ang PDFSimpli Crew


1. Converter Ng PDF

Kung wala ka pa kayong account, at gusto ninyong i-convert ang isang file sa PDF
 1. Pumunta sa homepage ng https://pdfsimpli.com/tl/ at piliin ang "Mag-upload ng PDF na Ikoconvert" o piliin ang tamang uri ng file na gusto ninyong i-convert.
 2. Ipa-prompt kayong mag-upload ng dokumento. (Mangyaring tandaan: Magkakaroon ng error kung pipiliin ninyo ang maling uri ng dokumento).
 3. Sa sandaling nasa susunod na page, maaari ninyong piliing i-edit ang inyong dokumento kung gusto rin ninyo. Ang mga direksyon para gawin ito ay matatagpuan sa gabay na ito.
 4. Sa sandaling tapos na, i-click ang "I-convert" at ang inyong dokumento ay matagumpay na na-convert.
 5. Mag-click sa dokumento at lilitaw ang listahan ng mga pagpipilian. Puwede ninyong I-download, i-edit, i-print, ipadala, lagdaan, o i-delete nang diretso mula sa screen na ito.

Kung mayroon na kayong account at gusto ninyoo lamang na i-convert ang isang dokumento sa PDF at ayaw mag-edit
 1. Mag-click sa Ang Aking AccountAking Mga Dokumento
 2. Mapupunta kayo sa page na may pamagat na "Mga Dokumento", sa kanan, hanapin at i-click kung anong uri ng dokumento ang gusto ninyong i-convert sa PDF (hal I-convert ang Word sa PDF). (Mangyaring tandaan: Magkakaroon ng error kung pipiliin ninyo ang maling uri ng dokumento).
 3. Ipa-prompt kayong mag-upload ng dokumento. (Mangyaring tandaan: Magkakaroon ng error kung pipiliin ninyo ang maling uri ng dokumento).
 4. Mag-click sa dokumento at lilitaw ang listahan ng mga pagpipilian. Puwede ninyong I-download, i-edit, i-print, ipadala, lagdaan, o i-delete nang diretso mula sa screen na ito.

2. Editor Ng PDF

Kung wala pa kayong account, at gusto ninyong mag-edit ng PDF
 1. Pumunta sa homepage ng https://pdfsimpli.com/tl/ at piliin ang I-edit ang PDF.
 2. Ipo-prompt kayong mag-upload ng PDF. (Mangyaring tandaan: Magkakaroon ng error kung susubukan ninyong mag-upload ng hindi pdf. Para mag-upload at mag-edit ng file maliban sa PDF, mangyaring tingnan ang seksyon 1. PDF Converter at sundin ang mga hakbang na iyon).
 3. Sa sandaling nasa susunod na page, puwede ninyong i-edit ang inyong dokumento (mga direksyon sa gabay na ito).
 4. Sa sandaling tapos na, i-click ang "I-save" at matagumpay na na-edit ang inyong dokumento.

Kung mayroon na kayong account at ang inyong dokumento ay isa nang PDF, at gusto ninyong i-edit ito
 1. Mag-click sa Ang Aking AccountAking Mga Dokumento
 2. Mapupunta kayo sa page na may pamagat na “Mga Dokumento”, sa ibaba niyon, i-click ang “Magdagdag ng Bago” at pumili ng dokumentong ia-upload.
 3. Ngayon, mag-click sa I-edit, at bubukas ang inyong PDF.
 4. Ang lahat ng mga function sa Pag-edit ay ipinaliwanag sa buong gabay na ito kung kailangan ninyo ng tulong.

Kung wala pa kayong account, at gusto ninyong mag-edit ng PDF
 1. Pumunta sa homepage ng https://pdfsimpli.com/tl/ at piliin ang gustong pagpipilian.
 2. Ipa-prompt kang mag-upload ng PDF. (Mangyaring tandaan: Magkakaroon ng error kung susubukan ninyong mag-upload ng hindi pdf. Para mag-upload at mag-edit ng file maliban sa PDF, mangyaring tingnan ang seksyon 1. PDF Converter at sundin ang mga hakbang na iyon.)
 3. Ang lahat ng mga function sa Pag-edit ay ipinaliwanag sa buong gabay na ito kung kailangan ninyo ng tulong.

I-reset
 1. I-click ang Reset na Icon.
 2. Binibigyang-daan kayo ng Reset na icon na piliin kung aling mga nakaraang pag-edit ang gusto ninyong i-delete mula sa inyong PDF, ito man ang inyong huling pag-edit o ang inyong unang pag-edit na ginawa sa dokumento.
 3. I-click ang "Reset" na icon sa itaas at lilitaw ang listahan ng mga pag-edit sa kaliwang bahagi.
 4. Mag-click sa bawat indibidwal na pag-edit para makita sa PDF kung aling pag-edit ang tinutukoy nito, at mag-click sa pulang "X" para i-delete ang pag-edit na gusto ninyo. Para itago ang listahan ng mga pag-edit, i-click lamang muli ang "Reset" na icon at magsasara ito.

3. eSignature

Kung mayroon na kayong account at ang inyong dokumento ay na-upload na bilang isang PDF.
 1. Mag-click sa Ang Aking AccountAking Mga Dokumento
 2. Mapupunta kayo sa page na may pamagat na “Mga Dokumento”, sa ibaba niyon, mag-click sa dokumento na gusto ninyong mag-esign at lilitaw ang isang listahan ng mga pagpipilian. Piliin ang “I-edit” at magbubukas ang inyong dokumento.
 3. I-click ang “Lagda”.
 4. Lilitaw ang isang pop-up at maaari kayong magdagdag ng lagda sa 4 na iba't ibang paraan.
  1. Para magsimula, punan ang ilang mga field ng Mahalagang impormasyon at pagkatapos ay mag-click sa ‘Lumikha ng Inyong Lagda'.
  2. Unang opsyon, i-click ang "I-type sa Keyboard". I-type lamang ang inyong pangalan at pagkatapos ay ang mga inisyal at lilitaw ang ilang mga opsyon sa cursive na lagda na mapagpipilian ninyo. Piliin ang inyong estilo ng lagda.
  3. Pangalawang opsyon, i-click ang "Gumuhit gamit ang Mouse". Iguhit lamang ang inyong pangalan pagkatapos ay ang mga inisyal at lilitaw ang cursive na lagda.
  4. Ikatlong opsyon, i-click ang “Mag-upload ng Image”. Pumili lamang ng isang image at i-upload ang inyong sariling image ng lagda.
  5. Ika-apat na opsyon, i-click ang "Gamitin ang Touchscreen". Iguhit lamang ang inyong pangalan pagkatapos ay ang mga inisyal at lilitaw ang cursive na lagda.
 5. Pagkatapos ninyong pumili ng isa sa apat na pagpipilian sa itaas, i-click ang ‘Lumikha‘.
 6. Bumalik sa PDF at idagdag ang inyong Lagda.
 7. Susunod, sa ilalim ng ‘Mga Field‘ piliin ang 'Lagda' at kung nasaan ang inyong cursor, i-click kung saan ninyo gustong lumitaw ang lagda. Ito ay lilitaw na may asul na kahon sa paligid nito. Puwede ninyo itong ilipat sa pamamagitan ng pag-click sa loob ng kahon at pag-drag sa ninanais na lokasyon.

  Note:Puwede ninyong baguhin ang laki ng Lagda sa pamamagitan ng pagpili sa icon na ‘Mga Setting‘ gear/edit at pagkatapos ay ayusin ang laki nang naaayon.

 8. Kung hindi ninyo sinasadyang ma-delete ang inyong lagda, o gusto ninyong magdagdag ng higit sa isang lagda, i-click ang icon na "Lagda" para magdagdag ng karagdagang lagda.

 9. I-click ang "I-save" para ma-save ang inyong PDF.

4. Watermark

Kung mayroon na kayong account at ang inyong dokumento ay na-upload na.
 1. Mag-click sa Ang Aking AccountAking Mga Dokumento
 2. Mapupunta ka sa page na may pamagat na “Mga Dokumento”, sa ibaba niyon, mag-click sa dokumento na gusto ninyong i-watermark at lilitaw ang isang listahan ng mga pagpipilian. Piliin ang “i-edit” at magbubukas ang inyong dokumento.
 3. Ngayon i-click ang icon na "Watermark"
 4. Lilitaw ang isang pop-up at maaari kayong magdagdag ng watermark sa 2 iba't ibang paraan.
  1. Una maaari ninyong i-click ang “Text”. I-type lamang kung ano ang gusto ninyong sabihin.
  2. Pangalawa, maaari kayong mag-click sa “Image”. Mag-upload lamang ng inyong sariling image ng watermark.
 5. I-click ang "Gamitin Ito".
 6. Bumalik ka sa PDF at ang inyong image o text ay awtomatikong lilitaw sa gitna ng page bilang watermark.
 7. I-click ang "I-save" para ma-save ang inyong dokumento.

5. Magdagdag ng Text, Mga Image at Mga Selyo

Ang lahat ng feature na ito ay nangangailangan sa inyong i-convert ang isang uri ng dokumento sa PDF sa pamamagitan ng hakbang 1. PDF Converter, o i-access ang inyong PDF sa pamamagitan ng hakbang 2. PDF Editor.

Mga Function ng Teksto
 • I-click ang "I-save" para ma-save ang inyong dokumento.

 • Ang mga function ng teksto ay kinabibilangan ng Pagdaragdag ng Teksto, Pag-highlight ng Teksto, Pag-underline ng Teksto, Pag-strikethrough ng Teksto, Pagdaragdag ng Mga Imahe, Pagdaragdag ng Mga Hugis at Pagdaragdag ng Mga Selyo.


  Magdagdag ng Text
  1. I-click muna ang icon na “Text” para pumili ng kulay ng inyong font.
  2. Pangalawa, i-click kung saan ninyo gustong ilagay ang inyong text at lilitaw ang cursor, puwede ninyong i-type ang inyong gustong text.
  3. Pangatlo, piliin ang “A” Icon.
  4. Maaari kayong pumili ng kulay na gusto ninyo para sa inyong text.
  5. Sa sandaling tapos na, i-double click at lilitaw ang pulang kahon sa paligid ng inyong text.
  6. Mag-click sa loob ng kahon para ilipat ang text sa kung saan ninyo ito kailangan.

  Mangyaring tandaan: dapat nakapili na kayo ng gusto ninyong kulay ng font at background bago i-type ang inyong text. Hindi mo ito mababago kapag nagsimula ka nang mag-type.


  Mode na Pagpili ng Teksto

  Ang tool na ito ay ginagamit para sa pagpili ng inyong gustong text.


  Highlight sa Text
  1. Unang i-click ang “Highlight”.
  2. Susunod, i-roll ang inyong cursor sa text na gusto ninyong i-highlight. Iyan na iyon!

  Underline sa Text
  1. I-click muna ang Icon na “Underline”.
  2. Susunod, gamit ang icon na "Underline" na pinili, idaan ang inyong cursor sa kabuuan ng gustong text. Iyan na iyon!

  Strikethrough sa Text
  1. I-click muna ang icon na "Higit pa" para piliin ang Icon na Strikeout.
  2. Susunod, gamit ang icon na "Strikeout" na pinili, idaan ang inyong cursor sa kabuuan ng gustong text. Iyan na iyon!

  Pagdaragdag ng Mga Image
  1. Puwede kayong magdagdag ng image sa pamamagitan ng icon na "Magdagdag ng Image".
  2. I-drag at i-drop ang inyong file sa kahon, o i-click ang kahon para piliin ang inyong file.
  3. Piliin ang inyong image at i-click ang berdeng button na "Insert" para ilagay ito sa inyong dokumento.
  4. Ngayon bumalik sa inyong PDF, ang icon na Lagda ang inyong cursor, i-click kung saan ninyo gustong lumitaw ang image.
  5. Lilitaw ang image na may pulang kahon sa paligid nito. Puwede ninyong baguhin ang laki nito sa pamamagitan ng pag-drag sa mga sulok ng kahon at ilipat ito sa pamamagitan ng pag-click sa loob ng kahon at pag-drag sa gustong lokasyon.

  Mga Selyo
  1. I-click ang sidebar na "Higit pang Mga Tool."
  2. Piliin ang Icon na "Stamp". Kapag pinili ninyo ang icon na ito, lilitaw ang iba't ibang mga opsyon para pagpipilian ninyo.
  3. Mag-click sa inyong pinili, at ang icon na Stamp ang inyong cursor, mag-click kung saan ninyo gustong lumitaw ang stamp.
  4. Ito ay lilitaw na may pulang kahon sa paligid nito. Puwede ninyong baguhin ang laki nito sa pamamagitan ng pag-drag sa mga sulok ng kahon at ilipat ito sa pamamagitan ng pag-click sa loob ng kahon at pag-drag sa gustong lokasyon.

  6. Libreng Pagguhit, Mga Hugis, Mga Linya at Mga Arrow

  Libreng Pagguhit
  1. I-click ang icon na "Gumuhit", lilitaw ang drop down na kahon. I-click ang icon na "Lapis" para makapagsimula.
   Libreng pagguhit
  2. Kung pinili ninyong baguhin ang lapad ng kulay at linya, i-click ang icon na "Pointer".
  3. Sa sandaling mapili ito, i-double click ang linyang gusto ninyong baguhin. Kapag nag-double click kayo sa linya sa itaas na kanang sulok ng screen, lilitaw ang opsyon para baguhin ang kulay ng linya at lapad.
  4. Gayunpaman, kailangan ninyong baguhin ito para sa bawat hiwalay na stroke na ginawa kaya pinakamahusay na piliin muna ang inyong kulay.

  Mga Hugis


  Solid o Buong Parisukat o Bilog
  1. Piliin ang alinman sa mga icon na "Pambura" o "Bilog" para lumikha ng solid o buong parisukat o bilog.
  2. I-click at i-drag ang inyong cursor sa nais na laki ng hugis.
  3. Baguhin ang kulay sa pamamagitan ng pag-double click sa hugis pagkatapos ninyo itong gawin.
  4. I-click ang paint brush para sa pagpili ng kulay.
  5. I-click ang mga kahon sa sulok para baguhin ang laki ng inyong hugis at i-drag para ilipat ang inyong hugis.

  Outline ng Parisukat o Bilog (border/stroke lamang)
  1. I-click ang mga icon na "Kahon" o "Bilog na Stroke" kung gusto ninyo lamang ang outline ng isang parisukat o bilog.
  2. I-click at i-drag ang inyong cursor para simulang iguhit ang inyong balangkas ng hugis at pakawalan ito kapag natamo na ang sukat na gusto ninyo.
  3. Baguhin ang lapad ng linya at kulay sa pamamagitan ng pag-double click sa outline ng hugis pagkatapos ninyo itong gawin.
  4. I-click ang "A" para sa pagpili ng kulay para mag-pop-up at i-drag ang asul na bilog sa gustong lapad ng linya.
  5. I-click ang mga kahon sa sulok para baguhin ang laki ng inyong hugis.

  Polygon

  Ang icon na "Polygon" ay nagbibigay-daan sa inyo para lumikha ng maraming tuwid na linya hangga't gusto ninyo sa iba't ibang mga anggulo, at pagkatapos ay isinasara ang hugis.


  1. Para makapagsimula, mag-click sa icon na "Gumuhit".
  2. Pagkatapos, makikita ninyo ang icon na “Polygon”. I-click ang icon para makapagsimula.
  3. Mag-click kung saan ninyo gustong magsimula, pagkatapos ay ilipat ang inyong cursor at mag-click muli para lumikha ng inyong gustong hugis o linya. Ulitin ito nang maraming beses hangga't gusto ninyo.
  4. I-double click kapag tapos ka na at ang huling linya ay ikokonekta ang sarili nito sa hugis para magsara ito.
  5. Susunod, i-double click ang Polygon, sa kanang itaas na sulok, lilitaw ang opsyon para sa pagbabago ng kulay ng linya at lapad ng linya.
  6. Mag-click sa "A" para baguhin ang kulay at i-drag ang asul na bilog para baguhin ang lapad ng linya.
  7. Puwede ninyong i-edit ang bawat linya kung saan kayo makakakita ng pulang parisukat. Hilahin lamang at i-drag ang inyong cursor sa gustong lokasyon.
  8. Maaari rin ninyong ilipat ang Polygon saan man ninyo gusto, mag-click sa inyong polygon at i-drag ito sa gustong lokasyon.

  Linya at Mga Arrow


  Ang icon ng Linya at Arrow ay gumagana nang magkapareho sa bawat isa.

  1. Mag-click sa icon na "Gumuhit".
  2. Piliin ang icon na “Linya” o “arrow.”
  3. Mag-click kung saan ninyo gustong magsimula ang inyong linya/arrow at magpatuloy sa pagpindot sa cursor, at i-drag papunta sa kung saan ninyo gustong matapos ang inyong linya/arrow at bitawan ang cursor.
  4. Susunod, i-double click ang linya/arrow at lilitaw ang isang pop-up kung saan puwede ninyong baguhin ang kulay at lapad ng linya/arrow.
  5. Mag-click sa "A" para baguhin ang kulay at i-drag ang asul na bilog para baguhin ang lapad ng linya.
  6. Puwede rin ninyong ilipat ang linya/arrow saan man ninyo gusto, mag-click dito at i-drag ito sa gustong lokasyon.

  7. Pagbura, Pag-redact at Pag-highlight

  Ang lahat ng feature na ito ay nangangailangan sa inyong i-convert ang isang uri ng dokumento sa PDF sa pamamagitan ng hakbang 1. PDF Converter, o i-access ang inyong PDF sa pamamagitan ng hakbang 2. PDF Editor.

  Erase
  1. I-click ang icon na “Pambura.” I-click at i-drag ang cursor sa text o image nais ninyong burahin.

  2. Puwede kayong gumawa ng mga pagsasaayos sa pamamagitan ng paghila sa mga sulok ng kahon ng pambura para ganap na masakop ang lugar na gusto ninyong burahin mula sa dokumento. I-click at i-drag ang kahon para lumipat sa gustong lokasyon na nais din ninyong burahin.
  3. Mag-click palayo sa kahon ng pambura at tapos na. Tulad ng ipinapakita sa ibaba, ganap na inaalis ng pambura ang logo mula sa dokumento.

  I-redact
  1. Para maihanda ang text mula sa dokumento, I-click ang icon na "I-redact".
  2. I-click at i-drag ang cursor para ma-highlight ang text na gusto ninyong takpan.

  Highlight sa Text
  1. Para ma-highlight ang inyong text, i-click muna ang icon na "I-highlight."
  2. Susunod, i-roll ang inyong cursor sa text na gusto ninyong i-highlight. Iyan na iyon!

  8. Pagsasama, Paghati, Pag-compress at Pag-rotate sa mga PDF

  Pagsamahin
  1. Para pagsamahin ang inyong mga PDF, Sa inyong Mga Dokumento, i-click ang "Pagsamahin ang PDF" mula sa menu na "Mabibilis na Pagkilos" sa kanang bahagi ng screen.
  2. Lilitaw ang pop-up na nag-uudyok sa inyong piliin kung aling mga PDF ang gusto ninyong pagsamahin. Piliin ang inyong mga PDF at pagkatapos ay i-click ang "Pagsamahin".
  3. Ang inyong Pinagsamang PDF ay ma-a-upload sa inyong Mga Dokumento gamit ang awtomatikong nabuong pangalan.
  4. Puwede na ngayon ninyong I-edit, Lagdaan, I-print o I-download ang iyong Pinagsamang PDF.

  Hatiin
  1. I-click ang "Hatiin ang PDF" mula sa menu na "Mabibilis na Pagkilos" sa kanang bahagi ng screen.
  2. Lilitaw ang pop-up na nag-uudyok sa inyong piliin kung aling PDF ang gusto ninyong hatiin. Piliin ang PDF at pagkatapos ay i-click ang "Hatiin".
  3. Ma-a-upload ito sa inyong Mga Kamakailang Dokumento. Dapat ninyong i-click ang "I-download" para ma-access ang mga Nahating page ng inyong PDF.
  4. Lilitaw ang pop-up na nag-uudyok sa inyong pumili ng pangalan at lokasyong ise-save. I-click ang “I-save”. Ngayon, magkakaroon ng naka-zip na folder na naglalaman ng inyong mga page ng Hinating PDF at puwede ninyong ma-access ang mga page nang hiwalay.

  I-compress
  1. Para i-compress ang inyong mga dokumento, I-click ang "I-compress ang PDF" mula sa menu na "Mabibilis na Pagkilos" sa kanang bahagi ng screen.
  2. Lilitaw ang pop-up na nag-uudyok sa inyong pumili ng pangalan at lokasyong ise-save. I-click ang “I-save”. Ang inyong Na-compress na PDF ay nai-save na ngayon at naa-access.
  3. Ma-a-upload ito sa inyong Mga Dokumento. Dapat ninyong i-click ang "I-download" para ma-access ang na-compress na PDF.
  4. Ang inyong Na-compress na PDF ay nai-save na ngayon at naa-access.

  9. I-edit at Ayusin ang Mga Page

  I-rotate
  1. Sa loob ng editor, I-rotate ang inyong PDF sa pamamagitan ng pag-click sa "Arranger" sa itaas na kaliwang sulok ng editor.
  2. Lalabas ang isang pop up window at pagkatapos ay iki-click ninyo ang opsyong "i-rotate".
  3. Piliin ang page na gusto ninyong i-rotate at piliin ang inyong gustong rotation. Kapag natapos na, i-click ang berdeng button na “i-apply” at iyon na.

  Magdagdag ng Page
  1. Sa loob ng editor, Magdagdag ng page sa inyong PDF sa pamamagitan ng pag-click sa "Arranger" sa itaas na kaliwang sulok ng editor.
  2. Lalabas ang isang pop up window at pagkatapos ay iki-click ninyo ang opsyong "i-rotate".
  3. Piliin ang page na gusto ninyong Idagdag. Kapag natapos na, i-click ang berdeng button na “i-apply” at iyon na.

  I-delete ang page
  1. Sa loob ng editor, i-delete ang page sa inyong PDF sa pamamagitan ng pag-click sa "Arranger" sa itaas na kaliwang sulok ng editor.
  2. Lalabas ang isang pop up window at pagkatapos ay iki-click ninyo ang opsyong "Delete".
  3. Piliin ang page na gusto ninyong I-delete. Kapag natapos na, i-click ang berdeng button na “i-apply” at iyon na.

  Ilipat ang Page
  1. Sa loob ng editor, Maglipat ng Page ng inyong PDF sa pamamagitan ng pag-click sa "Arranger" sa itaas na kaliwang sulok ng editor.
  2. Lalabas ang isang pop up window at pagkatapos ay i-click ninyo ang opsyong "Ilipat sa Kaliwa" o "Ilipat sa Kanan".
  3. Piliin ang page na gustoninyong Ilipat at i-click ang ninanais na paraan ng paglipat sa inyong page. Kapag natapos na, i-click ang berdeng button na “i-apply” at iyon na.