Chính sách quyền riêng tư

WorkSimpli Software, LLC. một công ty con của LifeMD Inc., hoạt động kinh doanh với tư cách PDFSimpli, (sau đây gọi là “PDFSimpli”) trang web (“Trang web”) và các trình cắm khác trao đổi thông tin với PDFSimpli (“Ứng dụng”). (Trang web và Ứng dụng đôi khi được gọi chung là “Dịch vụ trực tuyến”) PDFSimpli rất coi trọng quyền riêng tư của bạn và đã thực hiện chính sách quyền riêng tư (“Chính sách quyền riêng tư”) này để giữ bảo mật cho thông tin cá nhân và tài chính của bạn.

Chính sách quyền riêng tư bao gồm việc PDFSimpli xử lý Thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng Dịch vụ trực tuyến. Phần này cũng mô tả các lựa chọn có sẵn cho bạn về việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn và cách bạn có thể truy cập và cập nhật thông tin này. Chính sách quyền riêng tư này được đưa vào Điều khoản dịch vụ của chúng tôi. Bằng việc sử dụng Dịch vụ trực tuyến của PDFSimpli, bạn chấp nhận các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này. Nếu bạn có thắc mắc hoặc lo ngại về Chính sách quyền riêng tư, vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng tại support@PDFSimpli.com.

 1. Thông tin thu thập được

  Dữ liệu lưu lượng truy cập. PDFSimpli có thể thu thập nhiều loại dữ liệu khác nhau của khách truy cập, chẳng hạn như địa chỉ IP, cài đặt trình duyệt, thông tin về nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP), trang giới thiệu/thoát, hệ điều hành, nhãn ngày/giờ và dữ liệu luồng nhấp chuột (gọi chung là “Dữ liệu về khách truy cập”). Các máy chủ và phần mềm nội bộ của PDFSimpli tự động nhận dạng Dữ liệu về khách truy cập. Trang web có thể sử dụng Dữ liệu về khách truy cập để biên soạn dữ liệu lưu lượng truy cập của các thể loại khách truy cập sử dụng Trang web theo các khoảng thời gian cụ thể (gọi chung là “Dữ liệu lưu lượng truy cập”). Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu lưu lượng truy cập để phân tích lưu lượng truy cập Trang web, nhưng thông tin này không được kiểm tra để lấy Thông tin nhận dạng cá nhân. Chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ liệu lưu lượng truy cập để chẩn đoán các sự cố với máy chủ, quản trị Trang web của chúng tôi hoặc hiển thị nội dung theo tùy chọn của bạn. Dữ liệu về khách truy cập và Dữ liệu lưu lượng truy cập cũng có thể được chia sẻ với các đối tác kinh doanh, đơn vị liên kết hoặc nhà quảng cáo theo cách tổng hợp và ẩn danh.

  Cookie. PDFSimpli và các đối tác có thể sử dụng tính năng cookie tiêu chuẩn của các ứng dụng trình duyệt chính và các nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm các tính năng của Google Analytics (Tiếp thị lại, Báo cáo lượt xem trên mạng hiển thị của Google, Tích hợp trình quản lý chiến dịch DoubleClick và Báo cáo nhân khẩu học và mối quan tâm của Google Analytics), hoặc sử dụng cookie và mã theo dõi được phát triển nội bộ, cho phép PDFSimpli lưu trữ một phần nhỏ dữ liệu trên máy tính của khách truy cập hoặc bất kỳ thiết bị nào khác mà khách truy cập sử dụng để truy cập các Dịch vụ trực tuyến, về việc họ truy cập Trang web hoặc sử dụng Ứng dụng. PDFSimpli không thu thập Thông tin nhận dạng cá nhân trong cookie hoặc sử dụng cookie để khai thác Thông tin nhận dạng cá nhân. Bạn có thể xóa các cookie lâu dài bằng cách làm theo các chỉ dẫn được cung cấp trong mục “trợ giúp” của trình duyệt Internet. Nếu từ chối cookie, bạn vẫn có thể sử dụng trang web của chúng tôi, nhưng sẽ bị hạn chế khả năng sử dụng một số phần trong trang web của chúng tôi. Để quản lý Flash cookie, vui lòng nhấp vào đây: www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

  Beacon trên Web. Chúng tôi sử dụng một công nghệ phần mềm được gọi là ảnh gif trống (còn gọi là beacon trên web), giúp chúng tôi theo dõi những giới thiệu chuyển hướng từ các đối tác và đơn vị liên kết của chúng tôi, đồng thời quản lý nội dung trên trang web của chúng tôi tốt hơn. Ảnh gif trống là hình đồ họa nhỏ với mã nhận dạng duy nhất, có chức năng tương tự như cookie và được sử dụng để theo dõi các di chuyển trực tuyến của người dùng web. Trái ngược với cookie, được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của người dùng, ảnh gif trống được nhúng ẩn trên các trang web và có kích thước bằng dấu chấm ở cuối câu này. Chúng tôi không gắn thông tin thu thập bằng ảnh gif trống với Thông tin nhận dạng cá nhân của khách hàng.

  Hoạt động theo dõi của bên thứ ba. Việc sử dụng các công nghệ theo dõi của các nhà cung cấp dịch vụ, đối tác công nghệ của chúng tôi hoặc các tài sản bên thứ ba khác (chẳng hạn như các liên kết mạng xã hội) trên trang web không nằm trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Các bên thứ ba này có thể sử dụng cookie, ảnh gif trống, hình ảnh và mã lệnh để giúp họ quản lý tốt hơn nội dung trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các công nghệ này. Chúng tôi không gắn thông tin thu thập được với Thông tin nhận dạng cá nhân của khách hàng hoặc người dùng của chúng tôi.

  Chính sách quyền riêng tư. Các bên thứ ba này có thể sử dụng cookie, ảnh gif trống, hình ảnh và mã lệnh để giúp họ quản lý tốt hơn nội dung trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các công nghệ này. Chúng tôi không gắn thông tin thu thập được với Thông tin nhận dạng cá nhân của khách hàng hoặc người dùng của chúng tôi.

  Thông tin cá nhân. PDFSimpli yêu cầu mỗi khách hàng cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân (gọi chung là “Thông tin nhận dạng cá nhân”) để truy cập và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của PDFSimpli. Thông tin nhận dạng cá nhân được thu thập khi khách truy cập Dịch vụ trực tuyến hoặc trò chuyện qua điện thoại với nhân viên của PDFSimpli và sẵn lòng tiết lộ thông tin đó. Việc tiết lộ này có thể xảy ra khi khách truy cập đăng ký với Dịch vụ trực tuyến, tham gia các giao dịch, liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng hoặc tham gia các cuộc thi, khuyến mại, khảo sát, diễn đàn, gửi nội dung, yêu cầu đề xuất hoặc các khía cạnh khác của dịch vụ do PDFSimpli cung cấp.

  Thông tin nhận dạng cá nhân bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở: (i) "Dữ liệu liên hệ" (chẳng hạn như tên, địa chỉ, thành phố, tiểu bang, mã zip, số điện thoại và địa chỉ email của bạn); (ii) "Dữ liệu tài chính" (chẳng hạn như số thẻ tín dụng, ngày hết hạn và mã xác minh hoặc thông tin tài khoản ngân hàng của bạn); (iii) "Dữ liệu nhân khẩu học" (chẳng hạn như mã zip và giới tính của bạn); và (iv) “Dữ liệu pháp lý” khác (chẳng hạn như số an sinh xã hội, thông tin mua trả góp, thông tin ô tô, thông tin hôn nhân, bí mật thương mại, phát minh, bài gửi ý tưởng và các thông tin nhạy cảm khác của bạn cần thiết để tạo các văn bản pháp lý).

  Chúng tôi có thể thu thập thông tin của các cá nhân bên thứ ba khi cần thiết, chẳng hạn như đề nghị khách hàng của chúng tôi chỉ ra những người thụ hưởng di chúc, ghi lại các cổ đông của một công ty hoặc đăng ký các liên hệ được cấp quyền để truy cập vào tài khoản PDFSimpli của họ. PDFSimpli sử dụng thông tin này cho một mục đích duy nhất là quản lý các dịch vụ dành cho khách hàng của chúng tôi và không sử dụng thông tin đó cho bất kỳ lý do nào khác.

  Nếu bạn tin rằng một trong những liên hệ của bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn và bạn muốn yêu cầu xóa thông tin đó khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@PDFSimpli.com.

  Lời khen và đánh giá. Chúng tôi hiển thị lời khen cá nhân của những khách hàng hài lòng mà chúng tôi nhận được thông qua các cuộc khảo sát bằng email. Chúng tôi đề nghị sự chấp thuận cụ thể của bạn trong khảo sát này. Nếu bạn muốn cập nhật hoặc xóa lời khen của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại support@PDFSimpli.com. Chúng tôi cũng hiển thị các đánh giá của khách hàng. Nếu bạn cung cấp đánh giá mà chúng tôi hiển thị và muốn cập nhật hoặc xóa đánh giá đó, bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi tại support@PDFSimpli.com.

  Cuộc gọi/trao đổi điện tử. Trong quá trình kinh doanh thông thường, PDFSimpli có thể theo dõi và ghi lại các cuộc trò chuyện qua điện thoại hoặc trao đổi qua email giữa bạn và nhân viên của PDFSimpli vì mục đích đào tạo và đảm bảo chất lượng. Chúng tôi có thể nhận được xác nhận khi bạn mở hoặc nhấp vào nội dung trong email từ chúng tôi, điều này giúp chúng tôi biến việc trao đổi với bạn trở nên hữu ích và thú vị hơn. Nếu bạn không muốn nhận email từ PDFSimpli, bạn có thể hủy đăng ký khỏi danh sách gửi thư của chúng tôi thông qua liên kết “Hủy đăng ký” trên bất kỳ email nào chúng tôi gửi.

 2. 2. Sử dụng thông tin

  Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập được từ Dịch vụ trực tuyến để trao đổi với bạn, xử lý đơn đặt hàng của bạn, tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch của bạn với các đối tác tiếp thị bên thứ ba của chúng tôi và thông báo cho bạn về các ưu đãi và chiết khấu. Ví dụ, bạn có thể nhận được email chào mừng xác nhận tên người dùng và mật khẩu của bạn, sau đó sẽ nhận được thông tin trao đổi phản hồi cho các câu hỏi của bạn, cung cấp các dịch vụ bạn yêu cầu và quản lý tài khoản của bạn. Ví dụ, chúng tôi thỉnh thoảng gửi các thông báo liên quan đến dịch vụ để cảnh báo cho bạn nếu chúng tôi cần tạm ngưng Trang web để bảo trì.

  Chọn không tham gia. Chúng tôi thỉnh thoảng sẽ gửi email và bản tin quảng cáo cho những người dùng đã đăng ký trên trang web và những người đã chọn nhận những email như vậy. Nói chung, bạn không thể chọn không nhận thông tin liên quan đến dịch vụ hoặc giao dịch không mang tính quảng cáo. Nếu bạn không muốn nhận thông tin liên quan đến dịch vụ, bạn có thể chấm dứt tài khoản của mình bằng cách liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng tại support@PDFSimpli.com. Tuy nhiên, bạn có thể chọn không nhận thông tin quảng cáo thông qua liên kết “Hủy đăng ký” và làm theo hướng dẫn hủy đăng ký trong bất kỳ thông tin liên lạc điện tử nào hoặc bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ support@PDFSimpli.com.

  Bạn có thể chọn không cung cấp cho PDFSimpli Thông tin nhận dạng cá nhân hoặc bạn có thể tắt cookie trong trình duyệt của mình bằng cách thay đổi cài đặt. Nếu bạn đưa ra những quyết định này, bạn có thể tiếp tục sử dụng các Dịch vụ trực tuyến và duyệt các trang. Tuy nhiên, PDFSimpli không thể xử lý đơn đặt hàng không có Thông tin nhận dạng cá nhân.

  Khảo sát, rút thăm trúng thưởng và cuộc thi. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn cơ hội tham gia các cuộc khảo sát trên trang web của chúng tôi nhằm đo mức độ hài lòng của khách hàng. Nếu bạn tham gia, chúng tôi có thể yêu cầu một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định từ bạn. Việc tham gia vào các cuộc khảo sát, rút thăm trúng thưởng hoặc các cuộc thi này hoàn toàn là tự nguyện, do đó bạn có quyền lựa chọn tiết lộ hoặc không tiết lộ thông tin này. Thông tin được yêu cầu thường bao gồm tên, địa chỉ email và địa chỉ gửi thư.

  Chúng tôi sử dụng thông tin này để thông báo cho những người chiến thắng cuộc thi và trao giải thưởng, giám sát lưu lượng truy cập trang web hoặc cá nhân hóa trang web và/hoặc để gửi bản tin email cho người tham gia.

  Chúng tôi có thể sử dụng nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để tiến hành các cuộc khảo sát hoặc cuộc thi này; công ty đó sẽ bị cấm sử dụng thông tin cá nhân từ người dùng của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào khác. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp thông qua một cuộc thi hoặc khảo sát với các bên thứ ba khác trừ khi chúng tôi thông báo trước cho bạn và cho phép bạn lựa chọn.

  Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin khách hàng với các bên thứ ba như sau:

  Quá trình xử lý đơn đặt hàng. Đôi lúc với sự trợ giúp của bên thứ ba hoặc công ty con của PDFSimpli, PDFSimpli có thể sử dụng Thông tin nhận dạng cá nhân để xử lý thanh toán của bạn qua dịch vụ tài khoản của người bán và để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ bạn đặt hàng. Dữ liệu liên hệ của bạn có thể được sử dụng để làm việc tiếp vói bạn về các giao dịch mà bạn khởi tạo thông qua Dịch vụ trực tuyến, trả lời các yêu cầu được đưa ra thông qua Dịch vụ trực tuyến, thông báo cho bạn về những thay đổi đối với Dịch vụ trực tuyến, và gửi cho bạn thông tin bổ sung về PDFSimpli và các sản phẩm và dịch vụ của PDFSimpli.

  Tiếp thị của bên thứ ba. Trừ khi được bạn cho phép cụ thể, chúng tôi không cung cấp Thông tin nhận dạng cá nhân cho các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị. Nếu bạn thể hiện sự quan tâm đến ưu đãi của bên thứ ba hoặc mua một gói dịch vụ bao gồm ưu đãi của bên thứ ba, chúng tôi có thể cung cấp Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn chỉ liên quan đến ưu đãi bạn đã chọn cho bên thứ ba đó.

  Theo yêu cầu của pháp luật. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn: theo yêu cầu của pháp luật, chẳng hạn như để phản hồi lại trát đòi hầu tòa, yêu cầu hợp pháp của cơ quan công quyền, bao gồm việc đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia hoặc thực thi pháp luật, hoặc quy trình pháp lý tương tự và khi chúng tôi tin tưởng một cách có thiện chí rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ các quyền của chúng tôi, sự an toàn của bạn hoặc của người khác, điều tra gian lận hoặc phản hồi một yêu cầu pháp lý.

  Đặc điểm nhân khẩu học của khách truy cập. Dữ liệu liên hệ và Dữ liệu lưu lượng truy cập được sử dụng để thu thập số liệu thống kê chung về khách hàng và khách truy cập của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu nhân khẩu học để tạo thông tin chung về người dùng, nhưng không phải theo cách xác định danh tính cụ thể bất kỳ người dùng nào. Ví dụ, chúng tôi có thể thông báo cho các bên thứ ba về số lượng người dùng đã đăng ký và số lượng khách truy cập duy nhất và các trang được duyệt thường xuyên nhất.

  Nhà cung cấp dịch vụ. Chúng tôi có thể sẽ chia sẻ Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn với các công ty cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho chúng tôi (chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ máy in hoặc email), giúp chúng tôi tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ của mình hoặc vì mục đích đào tạo. Các công ty này có thể cần thông tin về bạn để thực hiện những chức năng của họ. Các công ty này không được phép sử dụng thông tin mà chúng tôi chia sẻ với họ vào bất kỳ mục đích nào khác.

  Hoạt động theo dõi của đối tác và đơn vị liên kết. Các đối tác và đơn vị liên kết của chúng tôi, bao gồm Google Analytics (Tiếp thị lại, Báo cáo lượt xem trên mạng hiển thị của Google, Tích hợp trình quản lý chiến dịch DoubleClick cùng Google Analytics và Báo cáo về mối quan tâm), có thể sử dụng cookie và beacon trên web để thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân về các hoạt động của bạn trên trang web này và các trang web khác nhằm cung cấp cho bạn dịch vụ quảng cáo nhắm mục tiêu dựa trên các mối quan tâm của bạn. Điều này nghĩa là các đối tác và đơn vị liên kết này có thể hiển thị quảng cáo của chúng tôi trên các trang web trên Internet dựa trên những lần truy cập trước đây của bạn vào trang web của chúng tôi. Cùng với các đối tác và đơn vị liên kết, chúng tôi có thể sử dụng các cookie và beacon trên web này để báo cáo về các lượt hiển thị quảng cáo cho bạn, việc sử dụng các dịch vụ quảng cáo khác và tương tác với những lượt hiển thị quảng cáo và dịch vụ quảng cáo này có liên quan đến các lượt truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi.

  Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm hoặc chọn không nhận quảng cáo hiển thị trực tuyến được điều chỉnh theo các mối quan tâm của bạn, vui lòng truy cập Networking Advertising Initiative tại www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp hoặc Digital Advertising Alliance tại aboutads.info/choices.. Nếu bạn không muốn thông tin này được sử dụng cho mục đích phát quảng cáo nhắm mục tiêu, bạn có thể chọn không tham gia bằng cách nhấp vào đây. Xin lưu ý rằng điều này không có nghĩa là bạn sẽ không nhận quảng cáo. Bạn sẽ tiếp tục nhận được các quảng cáo chung. Nếu bạn xóa cookie, sử dụng một trình duyệt khác hoặc mua một máy tính mới, bạn sẽ cần phải gia hạn lựa chọn không nhận quảng cáo hiển thị trực tuyến. Bạn cũng có thể truy cập vào Cài đặt quảng cáo của Google Analytics để chọn không sử dụng cookie của Google và tùy chỉnh các quảng cáo trên Mạng hiển thị của Google và Chọn không sử dụng tiện ích bổ sung trình duyệt cho web của Google Analytics.

  Chuyển nhượng khác. Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin nhận dạng cá nhân và dữ liệu khác với các doanh nghiệp đang kiểm soát và được kiểm soát bởi hoặc dưới sự kiểm soát chung của PDFSimpli. Nếu PDFSimpli được hợp nhất, mua lại hoặc bán, hay nếu một phần hoặc tất cả tài sản hoặc vốn chủ sở hữu của chúng tôi được chuyển nhượng, chúng tôi có thể tiết lộ hoặc chuyển Thông tin nhận dạng cá nhân và dữ liệu khác có mối liên hệ với các giao dịch liên quan.

  Phá sản. Trong trường hợp PDFSimpli phá sản, không thể thanh toán nợ, tổ chức lại, tiếp nhận hoặc chuyển nhượng vì lợi ích của những người cho vay hoặc việc áp dụng luật hoặc các nguyên tắc công bằng ảnh hưởng đến các quyền của người cho vay nói chung, chúng tôi có thể không đủ khả năng kiểm soát được cách thông tin cá nhân của bạn được xử lý, chuyển giao hoặc sử dụng. Nếu sự kiện như vậy xảy ra, Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn có thể sẽ được xử lý giống như bất kỳ tài sản PDFSimpli nào khác và được bán, chuyển giao hoặc chia sẻ với các bên thứ ba hoặc được sử dụng theo những cách không được dự tính hoặc cho phép theo Chính sách quyền riêng tư này. Trong trường hợp này, bạn sẽ được thông báo qua email và/hoặc thông báo nổi bật trên trang web của chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào trong quyền sở hữu hoặc việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn, cũng như bất kỳ lựa chọn nào bạn có thể sở hữu liên quan đến thông tin cá nhân của mình.

 3. Liên kết

  Trang web của bên thứ ba. PDFSimpli có thể duy trì liên kết đến các trang web khác và các trang web khác có thể duy trì liên kết đến Dịch vụ trực tuyến. Chính sách quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho PDFSimpli.com và không áp dụng cho các trang web khác có thể truy cập được từ PDFSimpli hoặc trang web mà bạn sử dụng để truy cập PDFSimpli, mỗi trang web có thể có các chính sách quyền riêng tư khác đáng kể với Chính sách quyền riêng tư này. Nếu bạn truy cập các trang web khác, PDFSimpli không chịu trách nhiệm về các thực hành quyền riêng tư hoặc nội dung của các trang web đó. Bạn có trách nhiệm xem xét chính sách quyền riêng tư của các trang web không phải PDFSimpli để xác nhận rằng bạn hiểu và đồng ý với các chính sách đó.

  Tiện ích mạng xã hội. Trang web của chúng tôi bao gồm các tính năng mạng xã hội, chẳng hạn như nút “thích” của Facebook và các tiện ích, chẳng hạn như nút “Chia sẻ” hoặc các chương trình nhỏ tương tác chạy trên trang web của chúng tôi. Các tính năng này có thể thu thập địa chỉ IP của bạn, trang nào bạn đang truy cập trên trang web của chúng tôi và có thể thiết lập cookie để cho phép tính năng hoạt động bình thường. Các tính năng và tiện ích mạng xã hội được một bên thứ ba lưu trữ hoặc được lưu trữ trực tiếp trên Trang web của chúng tôi. Tương tác của bạn với các tính năng này chịu sự điều chỉnh của chính sách quyền riêng tư của công ty cung cấp tính năng đó.

 4. Công khai thông tin

  Thông tin mà chúng tôi thu thập có thể được chia sẻ với:

  a) Nhóm công ty của Nhà cung cấp và các bên thứ ba khác: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin mà chúng tôi thu thập được về bạn với nhóm công ty của Nhà cung cấp (các đơn vị liên kết của chúng tôi) cũng như với các nhà cung ứng bên thứ ba. Thông tin có thể được tiết lộ (i) nhằm cung cấp nội dung chung và các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: đăng ký, giao dịch, cơ hội về việc làm hoặc giáo dục, phân tích và hỗ trợ khách hàng); (ii) để giúp phát hiện và ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp tiềm ẩn, vi phạm chính sách của chúng tôi, gian lận và/hoặc xâm phạm bảo mật dữ liệu; và (iii) để hướng dẫn các quyết định về Nhà cung cấp của chúng tôi hoặc các sản phẩm, trang web, ứng dụng, dịch vụ, công cụ và thông tin trao đổi của bên thứ ba. Các thành viên trong nhóm công ty của chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để gửi cho bạn thông tin trao đổi về tiếp thị và bạn sẽ có cơ hội chọn không nhận thông tin trao đổi qua email.

  b) Các nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng giúp ích cho việc vận hành kinh doanh của chúng tôi (chẳng hạn như, nhưng không chỉ giới hạn ở, các cuộc điều tra gian lận, thu thập hóa đơn và xử lý thanh toán, cũng như phân tích và vận hành trang web). Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin với các bên thứ ba xử lý thanh toán của mình. Được bạn cho phép, chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn với những người sử dụng lao động tiềm năng và các trang web đăng tải nghề nghiệp/việc làm.

  c) Các tổ chức khác, khi có sự chấp thuận của bạn: Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba mà bạn yêu cầu rõ ràng chúng tôi gửi thông tin của bạn cho họ (chẳng hạn như bên chỉnh sửa CV, người sử dụng lao động, nhà tuyển dụng hoặc các trang web bên thứ ba đăng tải việc làm hoặc những bên khác mà bạn được thông báo rõ ràng về họ và chấp thuận với họ khi sử dụng một dịch vụ cụ thể). Các dịch vụ của bên thứ ba này chịu sự điều chỉnh của các điều khoản dịch vụ và chính sách quyền riêng tư của chính họ, theo những gì các bên thứ ba cung cấp dịch vụ đã đặt ra. Chúng tôi không nhất thiết phải chứng thực, cũng như không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với các dịch vụ đó. Trên Trang web, bạn có cơ hội bày tỏ sự quan tâm hoặc đăng ký các sản phẩm và dịch vụ khác. Nếu bạn làm vậy, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về bạn cho các bên thứ ba này hoặc các bên làm việc thay mặt họ để thực hiện yêu cầu của bạn.

  d) Thực thi pháp lý và pháp luật: Cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ hoặc bên thứ ba được ủy quyền, để đáp ứng một yêu cầu đã được xác minh liên quan đến việc điều tra tội phạm hoặc hoạt động bị cáo buộc là bất hợp pháp hoặc bất kỳ hoạt động nào khác có thể khiến chúng tôi, bạn hoặc bất kỳ người dùng Nhà cung cấp nào khác phải chịu nghĩa vụ pháp lý. Trong những trường hợp đó, chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ thông tin liên quan và cần thiết cho cuộc điều tra hoặc thẩm tra, chẳng hạn như tên, thành phố, quận, mã bưu chính, số điện thoại, địa chỉ email, lịch sử ID người dùng, địa chỉ IP, khiếu nại về gian lận và bất kỳ điều gì khác mà chúng tôi cho rằng có liên quan đến cuộc điều tra.

  e) Thay đổi quyền kiểm soát – Chủ sở hữu mới: Các tổ chức kinh doanh khác, nếu chúng tôi dự định sẽ hợp nhất với tổ chức kinh doanh đó hoặc được họ mua lại. Nếu việc kết hợp đó diễn ra, chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để yêu cầu tổ chức kết hợp mới tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này liên quan đến Thông tin cá nhân của bạn. Nếu Thông tin cá nhân của bạn bị sử dụng trái với chính sách này, chúng tôi sẽ yêu cầu chủ sở hữu mới cung cấp cho bạn thông báo trước và tùy từng trường hợp, bạn sẽ có cơ hội chọn tham gia hoặc không tham gia vào việc sử dụng mới.

  f) Các mạng quảng cáo: Trên Trang web, chúng tôi có thể làm việc với các bên thứ ba để phát quảng cáo, cung cấp cho chúng tôi dịch vụ thu thập dữ liệu, báo cáo, đo lường phản hồi về quảng cáo và phân tích trang web, đồng thời hỗ trợ việc truyền tải các thông điệp và quảng cáo tiếp thị có liên quan. Các bên thứ ba này có thể xem, chỉnh sửa hoặc đặt công nghệ theo dõi/cookie của riêng họ. Việc sử dụng công nghệ của các bên thứ ba này tuân theo chính sách quyền riêng tư của riêng họ và không nằm trong Chính sách quyền riêng tư này. Họ cũng có thể thu thập thông tin về các ứng dụng khác mà bạn đã tải xuống thiết bị di động của mình, các trang web di động mà bạn truy cập và thông tin khác về bạn hoặc thiết bị của bạn, để phân tích và phát quảng cáo ẩn danh hoặc nhắm đối tượng trên Trang web và các nơi khác. Để biết thêm thông tin về các máy chủ quảng cáo của bên thứ ba trên Trang web của chúng tôi và khả năng bạn chọn không nhận quảng cáo nhắm đối tượng từ các bên thứ ba đó, vui lòng truy cập https://www.aboutads.info/choices/, địa chỉ này cung cấp thông tin về một số công ty nhất định mà chúng tôi có thể sử dụng để phát quảng cáo trên Trang web của chúng tôi.

  g) Các công ty trong ngành công nghiệp ứng dụng di động: Nếu bạn truy cập Trang web thông qua một thiết bị hoặc ứng dụng di động, chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn với những nhà vận hành, hệ điều hành và nền tảng.

 5. Các lựa chọn của bạn

  a) Chọn không nhận tin nhắn quảng cáo: Bạn có thể chọn không nhận thông tin trao đổi về quảng cáo của chúng tôi bằng cách nhấp vào tab "Tài khoản của tôi" và nhấp vào các tab "Cài đặt của tôi" và "Tùy chọn". Bạn cũng có thể nhấp vào liên kết Hủy đăng ký ở phần chân trang của bất kỳ email hoặc bản tin nào mà bạn nhận được. Bạn cũng có thể gửi email cho chúng tôi tại support@pdfsimpli.com.

  b) Cập nhật/xóa hoặc thay đổi CV hay Thư xin việc của bạn: Để thay đổi hoặc xóa các CV hoặc Thư xin việc của bạn, hãy đăng nhập vào tài khoản Nhà cung cấp của bạn, nhấp vào tab "CV" và "Thư xin việc" và chọn Chỉnh sửa hoặc Xóa.

  c) Cài đặt quyền riêng tư của Trang web: Thông tin mà bạn tiết lộ khi tham gia trên Trang web có thể được công khai và tùy thuộc vào sự phân phối lại của chúng tôi và bất kỳ bên thứ ba nào xem xét hồ sơ của bạn hoặc thông tin mà bạn đăng tải. Bạn có thể thay đổi tùy chọn dành cho các dịch vụ của Nhà cung cấp khác như những gì đã được nêu trong phần 8 hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi như những gì đã được nêu trong Phần 15. Vui lòng ghi nhớ rằng Nhà cung cấp không chịu trách nhiệm về việc sử dụng, tiết lộ hoặc sao chép các bài đăng công khai của bạn trên hoặc thông qua Trang web mà bạn đăng công khai và được các bên thứ ba tải xuống.

  d) Các thông báo quản trị không thể tắt: Khi Nhà cung cấp cung cấp một dịch vụ trực tuyến, bạn không thể chọn không nhận các email mang tính quản trị (ví dụ: các email về giao dịch của bạn hoặc thay đổi đối với chính sách) cho tài khoản đã đăng ký của mình.

  e) Hủy kích hoạt hoặc xóa nội dung/tài khoản người dùng của bạn: Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa tài khoản của bạn bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn và nhấp vào các tab "Cài đặt của tôi" và "Tổng Quan". Bạn cũng có thể gửi email cho chúng tôi tại support@pdfsimpli.com. Khi bạn yêu cầu xóa tài khoản của mình, Thông tin cá nhân của bạn, bao gồm CV và hồ sơ của bạn, sẽ bị xóa và không còn có sẵn cho bạn hoặc hiển thị cho những người dùng từ các ứng dụng của Nhà cung cấp nữa. Tuy nhiên, nếu bất kỳ thông tin nào của bạn, bao gồm Thông tin cá nhân, đã được người khác truy cập trước đó thông qua việc sử dụng các ứng dụng của Nhà cung cấp, thì chúng tôi không thể xóa thông tin đó khỏi các hệ thống của họ. Khi bạn xóa thông tin của mình trên các ứng dụng của Nhà cung cấp, chúng tôi sẽ giữ lại các nhật ký và thông tin nhận dạng phi cá nhân về bạn, cùng với bản sao lưu trữ thông tin của bạn, mà bạn hoặc các bên thứ ba không thể truy cập được trên ứng dụng của Nhà cung cấp, nhưng chúng tôi có thể sử dụng vì các mục đích lưu trữ hồ sơ và nội bộ, bao gồm việc thực thi Chính sách này, cùng các mục đích nhân khẩu học, báo cáo và nghiên cứu.

  f) Lựa chọn thời điểm và các bên thứ ba: Chúng tôi sẽ nỗ lực tuân thủ các yêu cầu của bạn sớm nhất có thể, nhưng xin lưu ý rằng những thay đổi được yêu cầu đối với chúng tôi không phải lúc nào cũng có hiệu lực ngay lập tức. Trừ khi được luật pháp yêu cầu, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với việc thông báo cho các bên thứ ba (bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn ở, các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi, những người sử dụng lao động tiềm năng, các trang web đăng tải việc làm mà bạn cho phép chúng tôi thay mặt bạn liên hệ hoặc các đối tác chiến lược hoặc tiếp thị) mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin của bạn về bất kỳ thay đổi nào được yêu cầu theo phần này hoặc đối với việc gỡ bỏ thông tin hoặc khiến thông tin được gỡ bỏ khỏi cơ sở dữ liệu hoặc hồ sơ của các tổ chức đó.

 6. Thông tin bạn chia sẻ trên Trang web.

  Nếu bạn tham gia vào các dịch vụ của Nhà cung cấp (ví dụ: đăng tải CV, tạo hồ sơ và cảnh báo về việc làm) cho phép bạn hoặc Nhà cung cấp thay mặt bạn đăng tải thông tin lên các trang web của bên thứ ba (ví dụ: các trang web, bảng thông báo và URL cá nhân) và nếu bạn đăng tải thông tin hoặc nội dung, chẳng hạn như bằng cách đăng tải ảnh chụp hoặc tham gia vào các diễn đàn hoặc cộng đồng trực tuyến, thì khi bạn tương tác với Trang web của chúng tôi thông qua các trang web mạng xã hội, trình cắm hoặc các ứng dụng khác, thông tin này có thể trở nên công khai trên Internet tùy thuộc vào cài đặt quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi không thể ngăn chặn việc sử dụng thông tin này cho những mục đích khác. Bạn có thể kiểm soát dữ liệu mà bạn chia sẻ thông qua cài đặt quyền riêng tư có sẵn trên một số trang web mạng xã hội. Vui lòng tham khảo chính sách quyền riêng tư và điều khoản sử dụng của các trang web bên thứ ba này để tìm hiểu thêm về các thực hành quyền riêng tư của họ mà chúng tôi không kiểm soát.

  a) Các dịch vụ khác: Nếu bạn sử dụng Trang web, Nhà cung cấp có thể tạo một ứng dụng toàn cầu bắt nguồn từ thông tin bạn cung cấp trên Trang web mà sẽ hiển thị cho những người sử dụng lao động tiềm năng có nhu cầu tức thời về triển vọng thành công, cũng như khách truy cập vào Trang web. Do đó, Hồ sơ Trang web của bạn có thể xem được công khai. Bạn có thể lựa chọn hạn chế Hồ sơ của mình đối với những người dùng đã đăng ký bằng cách làm theo các hướng dẫn trên Trang web dành cho cài đặt cụ thể đó. Bạn đồng ý rằng người sử dụng lao động và Nhà cung cấp sẽ sử dụng thông tin liên hệ bạn đã cung cấp để liên hệ với bạn qua email và/hoặc tin nhắn SMS và bạn hiểu rằng việc chấp thuận này không phải là một điều kiện để sở hữu được quyền truy cập vào Trang web hoặc các dịch vụ của Nhà cung cấp. Có thể áp dụng cước nhắn tin và dữ liệu. Nếu bạn chọn tham gia dịch vụ cảnh báo bằng SMS của chúng tôi, bạn thừa nhận rằng phí tin nhắn hoặc dữ liệu có thể được áp dụng. Nếu không muốn tiếp tục dịch vụ cảnh báo bằng SMS, bạn có thể chọn không tham gia bằng cách trả lời "STOP" cho tin nhắn SMS mà bạn đã nhận được hoặc bạn có thể liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Vui lòng chờ ba đến năm ngày làm việc để chúng tôi xử lý yêu cầu của bạn. Nhà cung cấp có quyền chấm dứt dịch vụ cảnh báo bằng SMS theo quyết định của riêng họ, vì bất kỳ lý do gì và vào bất kỳ thời điểm nào.

 7. Công nghệ theo dõi (Cookie)

  Khi bạn truy cập Trang web, chúng tôi và các đối tác kinh doanh của chúng tôi có thể sử dụng công nghệ theo dõi để nâng cao trải nghiệm trực tuyến của bạn hoặc tùy chỉnh các dịch vụ chúng tôi cung cấp. Dưới đây là một số điều quan trọng bổ sung mà bạn nên biết về việc sử dụng công nghệ theo dõi (cookie) của chúng tôi:

  Chúng tôi có thể cung cấp một số tính năng nhất định chỉ có sẵn thông qua việc sử dụng công nghệ theo dõi.

  Chúng tôi sử dụng cả công nghệ theo dõi cả theo phiên và lâu dài. Công nghệ theo dõi (ví dụ: cookie) có thể mang tính lâu dài (tức là chúng vẫn lưu lại trong máy tính của bạn cho đến khi bạn xóa chúng) hoặc tạm thời (tức là chúng chỉ tồn tại cho đến khi bạn đóng trình duyệt của mình). Bạn luôn có quyền từ chối công nghệ theo dõi nếu trình duyệt của bạn cho phép điều này, mặc dù làm như vậy có thể gây trở ngại cho việc sử dụng Trang web của bạn. Tham khảo phần Trợ giúp trong trình duyệt, tiện ích mở rộng trình duyệt hoặc các ứng dụng đã cài đặt của bạn để biết hướng dẫn về cách chặn, xóa hoặc tắt công nghệ theo dõi như cookie.

  Chúng tôi mã hóa và bảo vệ các loại công nghệ theo dõi mà Nhà cung cấp đặt ra để chỉ chúng tôi mới có thể diễn giải thông tin được lưu trữ trong đó. Bạn có thể bắt gặp công nghệ theo dõi/cookie từ các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được cho phép trên Trang web của chúng tôi, chẳng hạn như Google Analytics, hỗ trợ chúng tôi về nhiều khía cạnh khác nhau trong việc vận hành và dịch vụ trên Trang web của chúng tôi.

  Bạn cũng có thể bắt gặp công nghệ theo dõi từ các bên thứ ba trên một số trang nhất định của những trang web mà chúng tôi không kiểm soát và không được ủy quyền. (Ví dụ: nếu bạn xem một trang web do người dùng khác tạo, thì có thể tồn tại một cookie do trang web đó đặt).

  Chúng tôi có thể nhắm mục tiêu và theo dõi các video mà bạn xem trên Trang web. Bạn chấp thuận cho phép chúng tôi theo dõi việc xem video của bạn qua Trang web hoặc trên mạng xã hội của bên thứ ba, trong tối đa hai năm hoặc như những gì được luật hiện hành cho phép.

  Để biết thêm thông tin về việc sử dụng cookie và công nghệ tương tự trên Trang web của chúng tôi, vui lòng xem lại Chính sách quyền riêng tư này và Chính sách công nghệ theo dõi của chúng tôi.

 8. Truy cập, xem lại và thay đổi Thông tin cá nhân của bạn

  Các thành viên đã đăng ký có thể xem lại và thay đổi Thông tin cá nhân bất cứ lúc nào bằng cách truy cập vào tài khoản của họ trên Trang web (qua các tab Tài khoản của tôi Cài đặt của tôi ). Bạn nên cập nhật Thông tin cá nhân của mình ngay lập tức nếu có thay đổi hoặc không còn chính xác nữa. Chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin từ các tài khoản đã đóng để chúng tôi có thể tuân thủ pháp luật, ngăn chặn gian lận, hỗ trợ các cuộc điều tra, giải quyết các tranh chấp, phân tích hoặc khắc phục sự cố chương trình, thực thi Điều khoản sử dụng của chúng tôi hoặc thực hiện hành động khác được pháp luật cho phép. Tương tự như thế, nếu tài khoản hoặc tư cách thành viên của bạn bị chấm dứt hoặc tạm ngừng, chúng tôi có thể duy trì một số thông tin để ngăn chặn việc đăng ký lại. Đối với các thành viên không đăng ký, bạn có thể cập nhật hoặc yêu cầu quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi quy định được nêu tại Phần 15. Chúng tôi sẽ nỗ lực tuân thủ yêu cầu của bạn sớm nhất có thể, nhưng xin lưu ý rằng những thay đổi được yêu cầu đối với chúng tôi không phải lúc nào cũng có hiệu lực ngay lập tức. Trừ khi được luật pháp yêu cầu, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với việc thông báo cho các bên thứ ba (bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn ở, các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi, những người sử dụng lao động tiềm năng, các trang web đăng tải việc làm mà bạn cho phép chúng tôi thay mặt bạn liên hệ hoặc các đối tác chiến lược hoặc tiếp thị) mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin của bạn về bất kỳ thay đổi nào được yêu cầu theo phần này hoặc đối với việc gỡ bỏ thông tin hoặc khiến thông tin được gỡ bỏ khỏi cơ sở dữ liệu hoặc hồ sơ của các tổ chức đó.

 9. Thông báo cho cư dân California

  a) Bộ luật dân sự California Mục 1798.83, được gọi là luật "Làm sáng tỏ", cho phép những khách hàng là cư dân California của chúng tôi yêu cầu và nhận từ chúng tôi danh sách Thông tin cá nhân (nếu có) mà chúng tôi đã tiết lộ cho các bên thứ ba nhằm phục vụ các mục đích tiếp thị trong năm dương lịch trước đó và tên cũng như địa chỉ của các bên thứ ba này. Bạn có thể đưa ra các yêu cầu mỗi năm một lần và không mất phí. Để đưa ra yêu cầu như vậy, hãy liên hệ với chúng tôi tại support@pdfsimpli.com. Đối với tất cả các yêu cầu, bạn phải đặt tuyên bố "Quyền riêng tư tại California của bạn" trong phần nội dung yêu cầu của mình, cũng như tên, địa chỉ đường phố, thành phố, tiểu bang và mã zip. Trong phần nội dung yêu cầu của bạn, vui lòng cung cấp đủ thông tin để chúng tôi xác định xem điều này có áp dụng cho bạn hay không. Bạn cần chứng thực rằng mình là cư dân California và cung cấp địa chỉ hiện tại ở California để chúng tôi phản hồi. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không chấp nhận các yêu cầu qua điện thoại, qua đường bưu điện hoặc qua fax, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thông báo không được dán nhãn hoặc gửi đúng cách, hoặc không chứa thông tin đầy đủ.

  b) Bộ luật Kinh doanh và Nghề nghiệp California Mục 22575 (b) quy định rằng cư dân California được quyền biết cách Nhà cung cấp phản hồi lại cài đặt trình duyệt "Không theo dõi". Nhà cung cấp hiện không thực hiện hành động nào để phản hồi lại các tín hiệu Không theo dõi vì tiêu chuẩn công nghệ đồng nhất chưa được thông qua. Chúng tôi tiếp tục xem xét công nghệ mới và có thể áp dụng tiêu chuẩn sau khi một tiêu chuẩn được chấp nhận trên toàn cầu.

 10. Thông báo đến cư dân của Liên minh Châu Âu

  Nhà cung cấp tuân thủ Quy định chung về bảo vệ dữ liệu ("GDPR"). Theo những quy định này, Nhà cung cấp cung cấp cho tất cả các chủ thể dữ liệu ở Châu Âu các quyền về tính riêng tư dữ liệu tương ứng của họ trong phạm vi áp dụng, bao gồm: (i) quyền sửa dữ liệu không chính xác; (ii) quyền xóa (xóa Thông tin cá nhân của bạn); (iii) quyền hạn chế việc xử lý Thông tin cá nhân của bạn; (iv) quyền về tính khả chuyển của dữ liệu và (v) quyền phản đối. Bạn có thể thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này bằng cách liên hệ với chúng tôi tại support@pdfsimpli.com hoặc contact-us. Để bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập trái phép, chúng tôi có thể đề nghị bạn cung cấp đầy đủ thông tin để nhận dạng bản thân trước khi cấp quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của bạn.

  Trong một số tình huống nhất định và theo luật hiện hành, Nhà cung cấp sẽ không thể hoặc không có nghĩa vụ tuân thủ một phần hoặc tất cả các yêu cầu cá nhân của bạn. Xin lưu ý rằng chúng tôi có quyền từ chối và/hoặc tính phí bằng tiền đối với các yêu cầu không có cơ sở hoặc thái quá một cách hiển nhiên, ví dụ do tính chất lặp đi lặp lại của yêu cầu. Nếu bạn còn những mối lo ngại chưa được giải quyết, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát của EU.

  Việc cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi là không bắt buộc, nhưng điều đó có thể ảnh hưởng đến khả năng chúng tôi cung cấp Dịch vụ cho bạn. Ví dụ: nếu bạn không cung cấp Thông tin cá nhân đầy đủ của mình, chúng tôi sẽ không thể luôn kịp thời đáp ứng yêu cầu của bạn.

 11. Các bên thứ ba

  Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba khác và Nhà cung cấp có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chia sẻ thông tin với các trang web của bên thứ ba để bạn tìm kiếm việc làm. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các thực hành về quyền riêng tư hoặc nội dung của các trang web bên thứ ba này, vì vậy điều quan trọng là bạn phải tự tìm hiểu các chính sách quyền riêng tư của họ trước khi cung cấp Thông tin cá nhân của bạn.

 12. Bảo mật thông tin

  Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo mật về kỹ thuật, vật lý và hành chính được thiết kế để bảo vệ tính bảo mật của Thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép hoặc tình cờ, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc thay thế. Một số biện pháp bảo vệ mà chúng tôi sử dụng là tường lửa, mã hóa dữ liệu, kiểm soát truy cập vật lý vào các trung tâm dữ liệu của chúng tôi, kiểm soát cấp quyền truy cập thông tin và các biện pháp khác theo những tiêu chuẩn của ngành. Tuy nhiên, không có phương thức truyền tải qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là hoàn toàn bảo mật. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo sự bảo mật tuyệt đối.

 13. Quyền riêng tư của trẻ em

  Trang web là nơi dành cho đối tượng chung và không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi. Chúng tôi không chủ tâm thu thập Thông tin cá nhân qua các trang web, ứng dụng, dịch vụ hoặc công cụ của chúng tôi từ những người dùng trong độ tuổi này. Nếu bạn là trẻ vị thành niên và muốn gỡ bỏ thông tin mình đã đăng tải lên Trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc địa chỉ bưu điện được liệt kê trong Phần 16 bên dưới. Việc gỡ bỏ thông tin mà bạn đã đăng tải không đảm bảo sẽ gỡ bỏ hoàn toàn hoặc toàn diện.

 14. Lưu trữ và truyền dữ liệu trên quốc tế

  Vì chúng tôi hoạt động trên phạm vi quốc tế và nhiều hệ thống máy tính của chúng tôi hiện đang hoạt động khắp toàn cầu, Thông tin cá nhân của bạn có thể được chúng tôi, các công ty liên kết của chúng tôi hoặc một nhà cung cấp dịch vụ không liên kết lưu trữ và xử lý ở nơi khác cho các mục đích được nêu ra trong Chính sách quyền riêng tư này. Các quy định về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư không phải lúc nào cũng cung cấp mức độ bảo vệ như ở các khu vực khác trên thế giới, chẳng hạn như Khu vực kinh tế Châu Âu ("EEA"). Khi bạn tạo một tài khoản/hồ sơ hoặc trong trường hợp khác, cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân, bạn chấp thuận việc thu thập, lưu trữ và/hoặc xử lý Thông tin cá nhân của mình và công nghệ theo dõi/cookie tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác, như được mô tả trong Chính sách này. Chúng tôi thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo bảo vệ đầy đủ các quyền về tính riêng tư của các chủ thể dữ liệu EEA đối với Thông tin cá nhân mà chúng tôi chuyển giao ra ngoài EEA cho một quốc gia không phải tuân theo quyết định đầy đủ của Ủy ban EU. Để có được bản về cơ chế truyền dữ liệu có liên quan hoặc thông tin bổ sung về việc truyền dữ liệu, vui lòng gửi các yêu cầu này đến contact-us.

 15. Thông báo về cập nhật.

  Đôi khi, chúng tôi có thể chọn cập nhật Chính sách quyền riêng tư này. Chính sách quyền riêng tư được đăng tải bất cứ lúc nào, hoặc theo từng thời điểm, thông qua Trang web này sẽ được xem như Chính sách quyền riêng tư có hiệu lực vào thời điểm đó. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thông báo cho bạn về những thay đổi quan trọng trong cách chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân bằng cách đặt một thông báo trên Trang web. Bạn nên kiểm tra Trang web thường xuyên để nắm được các thông tin cập nhật. Ngoài ra, chúng tôi đã cung cấp phần Điểm nổi bật của Chính sách quyền riêng tư để đưa ra bản tóm tắt về các điểm chính trong Chính sách quyền riêng tư đầy đủ của chúng tôi để bạn thuận tiện theo dõi. Trong trường hợp xảy ra xung đột giữa Điểm nổi bật của Chính sách quyền riêng tư và Chính sách quyền riêng tư đầy đủ, Chính sách quyền riêng tư đầy đủ sẽ mang tính kiểm soát.

  Các thay đổi đối với Chính sách này. Chúng tôi có thể cập nhật chính sách quyền riêng tư này để phản ánh những thay đổi đối với phương thức thực hành thông tin của chúng tôi. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào, một thông báo sẽ được đăng tải trên trang này cùng với Chính sách quyền riêng tư được cập nhật trước khi thay đổi có hiệu lực. Chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ xem lại trang này để biết thông tin mới nhất về các thực hành quyền riêng tư của chúng tôi.

  Liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới.

 16. Địa chỉ gửi thư

  Attn: WorkSimpli Software, LLC
  1225 Ave Ponce de Leon, Suite 1001
  San Juan, PR, USA 00907
  support@PDFSimpli.com

 17. Lịch sử sửa đổi Chính sách quyền riêng tư

  Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 8 năm 2021