Privacybeleid

WorkSimpli Software, LLC. een dochteronderneming van LifeMD Inc, handelend onder de naam PDFSimpli (hierna 'PDFSimpli') de website (hierna de 'site') en andere plugins die informatie uitwisselen met PDFSimpli (hierna 'applicaties'). (De site en de applicaties worden soms gezamenlijk de 'online diensten' genoemd. PDFSimpli neemt uw privacy serieus en heeft dit privacybeleid (hierna 'privacybeleid') ingevoerd om uw persoons- en financiële gegevens veilig te houden.

In het privacybeleid wordt beschreven hoe PDFSimpli omgaat met de persoonlijk identificeerbare informatie die wij verzamelen wanneer u de online diensten gebruikt. Het beschrijft ook welke keuzes u heeft met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens en hoe u toegang kunt krijgen tot deze gegevens en ze kunt bijwerken. De privacybeleid maakt deel uit van onze servicevoorwaarden. Door de online services van PDFSimpli te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden van dit privacybeleid. Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid neem dan contact op met de klantenservice via support@PDFSimpli.com

 1. Verzamelde informatie

  Verkeersgegevens PDFSimpli kan verschillende bezoekersgegevens verzamelen zoals IP-adres, browserinstellingen, informatie over de internet service provider (ISP), verwijs-/exitpagina's, besturingssystemen, datum-/tijdstempels en klikpadgegevens (gezamenlijk 'bezoekersgegevens'). De interne servers en software van PDFSimpli herkennen bezoekersgegevens automatisch. De site kan bezoekersgegevens gebruiken om verkeersgegevens samen te stellen over de soorten bezoekers die de Site op specifieke tijdstippen gebruiken (gezamenlijk 'verkeersgegevens'). We kunnen verkeersgegevens gebruiken om siteverkeer te analyseren, maar deze informatie wordt niet onderzocht op persoonlijk identificeerbare informatie. We kunnen verkeersgegevens ook gebruiken om problemen met onze server vast te stellen, onze site te beheren of content weer te geven op basis van uw voorkeuren. Bezoekersgegevens en verkeersgegevens kunnen ook samengevoegd en geanonimiseerd worden gedeeld met zakelijke partners, affiliates of adverteerders.

  Cookies. PDFSimpli en diens partners kunnen gebruikmaken van de standaard cookiefunctie van bekende browsertoepassingen en externe providers, waaronder functies van Google Analytics (Remarketing, Google Display Network Impression Reporting, de DoubleClick Campaign Manager Integration en Google Analytics Demographics and Interest Reporting) of intern ontwikkelde cookies en trackingcodes gebruiken waarmee PDFSimpli een klein pakketje gegevens op de computer van een bezoeker, of een ander apparaat dat een bezoeker gebruikt om toegang te krijgen tot online diensten, kan plaatsen over zijn/haar/hun bezoek aan de site of het gebruik van applicaties. PDFSimpli legt geen persoonlijk identificeerbare informatie vast in cookies en gebruikt cookies niet om persoonlijk identificeerbare informatie te verkrijgen. U kunt permanente cookies verwijderen door de aanwijzingen in de 'help'-map van uw internetbrowser te volgen. Als u cookies afwijst, kunt u onze site nog steeds gebruiken, maar u zult dan slechts beperkt gebruik kunnen maken van sommige delen van onze site. Voor het beheren van Flash-cookies klikt u hier: www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

  Webbakens We maken gebruik van een softwaretechnologie die transparante gifs (ook wel webbakens) wordt genoemd, die ons helpen doorverwijzingen vanaf onze partners en affiliates te volgen en content op onze site beter te beheren. Transparante gifs zijn kleine afbeeldingen met een unieke identifier, qua functie vergelijkbaar met cookies, en worden gebruikt om de online bewegingen van internetgebruikers te volgen. In tegenstelling tot cookies, die worden opgeslagen op de hard drive van de computer van de gebruiker, worden transparante gifs onzichtbaar toegevoegd aan internetpagina's en zijn ze ongeveer even groot als de punt aan het eind van deze zin. Wij koppelen de door transparante gifs verzamelde informatie niet aan de persoonlijk identificeerbare informatie van onze klanten.

  Tracking door derden Ons privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik van trackingtechnologieën door onze dienstverleners, technologiepartners of andere derden (zoals links naar sociale media) op de site. Deze derden kunnen cookies, transparante gif's, afbeeldingen en scripts gebruiken om ze te helpen hun content op onze site beter te beheren. We hebben geen toegang tot of controle over deze technologieën. Wij koppelen de verzamelde informatie niet aan de persoonlijk identificeerbare informatie van onze klanten of gebruikers.

  Privacybeleid Deze derden kunnen cookies, transparante gif's, afbeeldingen en scripts gebruiken om ze te helpen hun content op onze site beter te beheren. We hebben geen toegang tot of controle over deze technologieën. Wij koppelen de verzamelde informatie niet aan de persoonlijk identificeerbare informatie van onze klanten of gebruikers.

  Persoonsgegevens PDFSimpli vereist van alle klanten dat zij ons voorzien van persoonsgegevens (gezamenlijk 'persoonlijk identificeerbare informatie') om toegang te krijgen tot PDFSimpli-producten en -diensten en ze te gebruiken. Persoonlijk identificeerbare informatie wordt vastgelegd wanneer een bezoeker toegang verkrijgt tot online diensten, of telefonisch contact heeft met een PDFSimpli-medewerker, en die informatie vrijwillig bekendmaakt. Dit bekendmaken kan zich voordoen wanneer een bezoeker zich registreert voor een online dienst, transacties aangaat, contact opneemt met de klantenservice, content, vragen of suggesties inzendt, of deelneemt aan wedstrijden, acties, enquêtes of forums of andere aspecten van diensten die PDFSimpli aanbiedt.

  Persoonlijk identificeerbare informatie omvat, maar is niet beperkt tot: (i) 'contactgegevens' (zoals uw naam, adres, woonplaats, provincie, postcode, telefoonnummer en e-mailadres); (ii) 'financiële gegevens' (zoals uw creditcardnummer, vervaldatum en verificatiecode of bankrekeninginformatie); (iii) 'demografische gegevens' (zoals uw postcode en geslacht); en (iv) andere 'juridische gegevens' (zoals uw burgerservicenummer, hypotheekgegevens, autogegevens, burgerlijke staat, handelsgeheimen, uitvindingen en ingezonden ideeën en andere gevoelige informatie die nodig is voor het aanmaken van juridische documenten).

  Wij kunnen de gegevens van derden verzamelen wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld door onze klanten te vragen begunstigden van een testament op te geven, aandeelhouders van een bedrijf te vermelden of geautoriseerde contactpersonen te registreren voor toegang tot hun PDFSimpli-account. PDFSimpli gebruikt deze informatie alleen voor het beheren van de diensten voor onze klanten en gebruikt dergelijke informatie niet voor enige andere redenen.

  Wanneer u van mening bent dat een van uw contactpersonen uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt en u een verzoek wilt indienen om die informatie te laten verwijderen uit onze database, neem dan contact met ons op via support@PDFSimpli.com.

  Testimonials en beoordelingen Wij publiceren persoonlijke testimonials van tevreden klanten die wij ontvangen via e-mail-enquêtes. We vragen u om uw specifieke toestemming als onderdeel van de enquête. Als u uw testimonial wilt bijwerken of laten verwijderen, dan kunt u contact met ons opnemen via support@PDSSimpli.cm We publiceren ook beoordelingen van klanten. Als u een beoordeling verstrekt die wij publiceren en deze wilt bijwerken of laten verwijderen, dan kunt u ook contact met ons opnemen via support@PDSSimpli.cm

  Telefoongesprekken/elektronische communicatie In de normale uitvoering van onze activiteiten kan PDFSimpli telefoongesprekken of e-mailcommunicatie tussen u en werknemers van PDFSimpli controleren en opnemen voor training en kwaliteitsborging. Wij kunnen een bevestiging ontvangen wanneer u content in een e-mail van ons opent of daarop klikt, wat ons helpt om onze communicatie aan u zinvoller en interessanter te maken. Als u geen e-mails van PDFSimpli wenst te ontvangen, dan kunt u zich afmelden voor onze mailinglijst door gebruik te maken van de link 'Afmelden' in een van de e-mails die wij versturen.

 2. Gebruik van informatie

  We gebruiken informatie die we verzamelen uit de online diensten om met u te communiceren, uw bestellingen te verwerken, uw transacties met onze externe marketingpartners te faciliteren en u te informeren over aanbiedingen en kortingen. U kunt bijvoorbeeld een welkomstmail ontvangen waarin uw gebruikersnaam en wachtwoorden worden bevestigd, en later berichten ontvangen om uw vragen te beantwoorden, u de diensten te verstrekken die u aanvraagt en om uw account te beheren. Van tijd tot tijd versturen wij servicegerelateerde aankondigingen, bijvoorbeeld om u te waarschuwen dat de tijd tijdelijk niet beschikbaar zal zijn in verband met onderhoud.

  Afmelden Van tijd tot tijd versturen wij promotionele e-mails en nieuwsbrieven naar gebruikers die zich hebben geregistreerd op de site en aan hen die hebben aangegeven dat zij dergelijke e-mails willen ontvangen. Over het algemeen kunt u zich niet afmelden voor communicatie over diensten of transacties, die niet promotioneel van aard is. Als u geen communicatie over diensten wenst te ontvangen, dan kunt u uw account beëindigen door contact op te nemen met de klantenservice via support@PDFSimpli.com. U kunt zich echter afmelden voor promotionele berichten door gebruik te maken van de link 'Afmelden' en de afmeldaanwijzingen te volgen in elke elektronische communicatie of door ons te e-mailen via support@PDFSimpli.com.

  U kunt ervoor kiezen om geen persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken aan PDFSimpli of u kunt cookies uitschakelen in uw browser door de browserinstellingen te wijzigen. Als u hiertoe besluit, dan kunt u de online diensten blijven gebruiken en door de pagina's bladeren. PDFSimpli kan echter geen bestellingen verwerken zonder persoonlijk identificeerbare informatie.

  Enquêtes, sweepstakes en wedstrijden We kunnen u de kans bieden om deel te nemen aan enquêtes op onze site, om de klanttevredenheid te meten. Als u deelneemt, kunnen wij u om bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie vragen. Deelname aan deze enquêtes, sweepstakes en wedstijden is volledig vrijwillig en u heeft dus de keuze om deze informatie wel of niet bekend te maken. Bij de gevraagde informatie gaat het doorgaans onder andere om naam, e-mailadres en postadres.

  Wij gebruiken deze informatie om wedstrijdwinnaars te informeren en prijzen toe te kennen, om websiteverkeer te monitoren of om de site te personaliseren, en om een e-mailnieuwsbrief te sturen aan deelnemers.

  Wij kunnen een beroep doen op een externe dienstverlener om deze enquêtes of wedstrijden uit te voeren; het is dat bedrijf verboden om de persoonlijke gegevens van onze gebruikers voor andere doeleinden te gebruiken. We zullen de persoonsgegevens die u verstrekt door middel van een wedstrijd of enquête niet delen met derden, tenzij wij u vooraf hebben geïnformeerd en de keuze hebben gegeven.

  Wij delen alleen als volgt klantinformatie met derden:

  Verwerking van bestellingen PDFSimpli kan, soms met hulp van een derde of dochteronderneming van PDFSimpli, uw persoonlijk identificeerbare informatie gebruiken om uw betaling te verwerken via merchant account services, en om de producten en diensten aan te maken die u bestelt. Uw contactgegevens kunnen worden gebruikt om contact met u op te nemen over transacties die u initieert door middel van online diensten, om te reageren op vragen die zijn gesteld via online diensten, om u te informeren over wijzigingen in online diensten en om u aanvullende informatie te sturen over PDFSimpli en de producten en diensten ervan.

  Marketingactiviteiten van derden Tenzij u daar specifiek toestemming voor heeft gegeven, verstrekken wij geen persoonlijk identificeerbare informatie aan derden voor marketingdoeleinden. Als u aangeeft dat u belangstelling heeft voor een aanbod van derden of een pakket koopt waartoe een aanbod van derden behoort, dan kunnen wij uw persoonlijk identificeerbare informatie verstrekken aan deze derde partij, uitsluitend in verband met het aanbod dat u heeft geselecteerd.

  Wettelijk vereist We kunnen ook uw persoonsgegevens bekendmaken: zoals vereist door de wet, zoals in antwoord op een dagvaarding, een wettig verzoek van een openbare autoriteit, inclusief om te voldoen aan vereisten van nationale veiligheid of wetshandhaving, of een soortgelijk juridisch proces, en wanneer wij te goeder trouw geloven dat bekendmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken, of te reageren op een wettelijk verzoek.

  Demografische gegevens van gebruikers Contactgegevens en verkeersgegevens worden gebruikt om algemene statistieken te verzamelen over onze klanten en bezoekers. We kunnen demografische gegevens gebruiken om collectieve informatie te genereren over onze gebruikers, maar niet op een manier die een gebruiker specifiek identificeert. We kunnen derden bijvoorbeeld informeren over het aantal geregistreerde gebruikers en unieke bezoekers en de meest bezochte pagina's.

  Diestverleners Wij kunnen uw persoonlijk identificeerbare informatie delen met bedrijven die ons ondersteunende diensten verlenen (zoals een drukkerij of e-mail-serviceprovider), ons helpen onze producten en diensten op de markt te brengen, of voor opleidingsdoeleinden. Deze bedrijven kunnen informatie over u nodig hebben om hun taken uit te voeren. Deze bedrijven zijn niet gemachtigd om de informatie die wij met hen delen voor andere doeleinden te gebruiken.

  Tracking door partners en affiliates Onze partners en affiliates, waaronder Google Analytics (Remarketing, Google Display Network Impression Reporting, de DoubleClick Campaign Manager Integration, en Google Analytics and Interest Reporting), kunnen cookies en webbakens gebruiken om niet-persoonlijk identificeerbare informatie over uw activiteiten op deze en andere websites te verzamelen om u te voorzien van gerichte advertenties gebaseerd op uw interesses. Dit betekent dat deze partners en affiliates onze advertenties kunnen tonen op het internet gebaseerd op uw eerdere bezoeken aan onze website. Samen met onze partners en affiliates kunnen wij deze cookies en webbakens gebruiken om te rapporteren hoe uw advertentie-indrukken, ander gebruik van advertentiediensten en interacties met deze advertentie-indrukken en advertentiediensten verband houden met uw bezoeken aan onze site

  Als u meer wilt weten of zich af wilt melden voor het ontvangen van online weergegeven advertenties afgestemd op uw interesses, ga dan naar het Networking Advertising Initiative op www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp of de Digital Advertising Alliance op aboutads.info/choices.. Als u niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt om u te voorzien van gerichte advertenties, dan kunt u zich afmelden door hier te klikken. Als u zich hier afmeldt, houdt dit niet in dat u geen advertenties meer te zien krijgt. U wordt nog steeds voorzien van generieke advertenties. Als u uw cookies verwijdert, een andere browser gebruikt of een nieuwe computer koopt, dan zult u de afmeldkeuze voor de online weergave van advertenties opnieuw moeten instellen. U kunt ook naar de advertentie-instellingen van Google Analytics gaan om u af te melden voor het gebruik van cookies door Google en Google Display Network-advertenties aan te passen, en de Opt Out Browser Add-on voor het web van Google Analytics.

  Overige overdrachten Wij kunnen persoonlijk identificeerbare informatie en andere gegevens delen met bedrijven die het beheer hebben over, worden beheerd door of gezamenlijk worden beheerd met PDFSimpli. Als PDFSimpli wordt gefuseerd, overgenomen of verkocht of indien sommige of al onze activa of aandelen worden overgedragen, kunnen wij persoonlijk identificeerbare informatie en andere gegevens bekendmaken of overdragen in verband met de bijbehorende transacties.

  Faillissement In geval van faillissement, insolventie, reorganisatie, onder curatele plaatsing of overdracht ten gunste van schuldeisers van PDFSimpli, of de toepassing van wetten of billijke principes die de rechten van schuldeisers in het algemeen beïnvloeden, kunnen wij mogelijk niet bepalen hoe uw persoonsgegevens worden behandeld, overgedragen of gebruikt. Mocht zich een dergelijk geval voordoen, dan kan uw persoonlijke identificeerbare informatie worden behandeld als alle andere activa van PDFSimpli en worden verkocht, overgedragen of gedeeld met derden, of worden gebruikt op manieren die niet zijn overwogen in of toegestaan volgens dit privacybeleid. In dat geval wordt u geïnformeerd via e-mail en/of een opvallende aankondiging op onze website over enige wijziging in het eigendom of gebruik van uw persoonsgegevens en over de keuzes die u mogelijk heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 3. Links

  Websites van derden PDFSimpli kan links naar andere websites onderhouden en andere websites kunnen links naar de online diensten onderhouden. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op PDFSimpli.com en niet op andere websites waartoe toegang kan worden verkregen vanaf PDFSimpli of die u gebruikt om toegang te krijgen tot PDFSimpli. Het privacybeleid van deze websites kan aanzienlijk verschillen van dit privacybeleid. Als u andere websites bezoekt, dan is PDFSimpli niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of content van die websites. Het is uw verantwoordelijkheid om het privacybeleid van websites anders dan die van PDFSimpli door te nemen om u ervan te vergewissen dat u het beleid begrijpt ermee akkoord gaat.

  Socialemediawidgets Onze website bevat socialemediafuncties, zoals de 'Leuk vinden'-knop van Facebook, en -widgets, zoals de knop 'Dit delen', of interactieve miniprogramma's die op onze website draaien. Deze functies kunnen verzamelen wat uw IP-adres is en welke pagina u op onze site bezoekt en ze kunnen een cookie instellen om ervoor te zorgen dat de functie naar behoren functioneert. Socialemediafuncties en -widgets worden ofwel gehost door een derde of worden rechtstreeks op onze site gehost. Op uw interacties met deze functies is het privacybeleid van toepassing van het bedrijf dat de functie verstrekt.

 4. Bekendmaking

  Informatie die we verzamelen kan worden gedeeld met:

  a) De ondernemingsgroep van de aanbieder en andere derden: We kunnen de informatie die we over u verzamelen delen met de ondernemingsgroep van de aanbieder (onze gelieerde partijen) en met externe leveranciers. De informatie kan worden bekendgemaakt (i) om gezamenlijke content en onze producten en diensten te verstrekken (bijv. registratie, transacties, werkgelegenheids- of opleidingskosten, analyses en klantondersteuning); (ii) om potentieel illegale handelingen, overtredingen van ons beleid, fraude en/of inbreuken op gegevensbeveiliging te helpen detecteren en voorkomen; en (iii) om te helpen bij het nemen van beslissingen over producten, sites, applicaties, diensten, Tools en berichten van onze leverancier of derden. Leden van onze ondernemingsgroep zullen deze informatie gebruiken om u marketingberichten te sturen, en u zult de mogelijkheid hebben om af te zien van e-mailberichten.

  b) Dienstverleners en andere derden: Wij kunnen uw informatie bekendmaken aan dienstverleners onder contract, die helpen bij onze bedrijfsvoering (zoals, maar niet beperkt tot, fraudeonderzoeken, inning van rekeningen en verwerking van betalingen, en site-analyse en -werkzaamheden). We delen ook informatie met onze externe betalingsverwerkers. Met uw toestemming kunnen we uw informatie ook delen met potentiële werkgevers en carrière/vacaturesites.

  c) andere entiteiten, met uw toestemming: Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden aan wie u ons uitdrukkelijk vraagt om uw informatie te sturen (zoals cv-redacteuren, werkgevers, recruiters of websites van derden die vacatures plaatsen, of anderen over wie u anderszins uitdrukkelijk wordt ingelicht en waarmee u instemt bij het gebruik van een specifieke dienst). Op de diensten van deze derden zijn hun eigen servicevoorwaarden en privacybeleid van toepassing, zoals uiteengezet door de partijen die deze diensten verstrekken. Wij onderschrijven deze diensten niet noodzakelijkerwijs, noch zijn wij verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor deze diensten. Op de site heeft u de mogelijkheid om uw belangstelling voor andere producten en diensten kenbaar te maken of u ervoor in te schrijven. Als u dat doet, verstrekken we informatie over u aan deze derden, of partijen die namens hen werken, om uw verzoek uit te voeren.

  d) Juridische aspecten en wetshandhaving Wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties of bevoegde derden, in antwoord op een geverifieerd verzoek met betrekking tot een strafrechtelijk onderzoek of vermeende illegale activiteit, of enige andere activiteit die ons, u of enige andere gebruiker van de aanbieder kan blootstellen aan wettelijke aansprakelijkheid. In dergelijke gevallen maken wij alleen informatie bekend die relevant en noodzakelijk is voor het onderzoek of het verzoek, zoals naam, stad, provincie, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, geschiedenis van de gebruikers-ID, IP-adres, klachten over fraude en al het andere dat wij relevant achten voor het onderzoek.

  e)Wijziging van zeggenschap - Nieuwe eigenaren: Andere bedrijfsentiteiten, mochten wij van plan zijn te fuseren met of te worden overgenomen door die bedrijfsentiteit. Mocht een dergelijke combinatie plaatsvinden, dan zullen wij redelijke inspanningen leveren om de nieuwe gecombineerde entiteit te verzoeken dit Privacybeleid te volgen met betrekking tot uw persoonsgegevens. Als uw persoonsgegevens in strijd met dit beleid zouden worden gebruikt, zullen wij de nieuwe eigenaar verzoeken u daarvan vooraf in kennis te stellen en u, afhankelijk van de omstandigheden, de gelegenheid te bieden om u af of aan te melden voor het nieuwe gebruik.

  f) Advertentienetwerken Op de Site kunnen wij samenwerken met derden om advertenties aan te bieden, ons te voorzien van gegevensverzameling, rapportage, ad-responsmeting en siteanalyse, en te helpen bij de levering van relevante marketingberichten en advertenties. Deze derden kunnen hun eigen trackingtechnologie/cookies bekijken, bewerken of instellen. Op het gebruik van deze technologie door deze derden is hun eigen privacybeleid van toepassing en het valt niet onder dit privacybeleid. Zij kunnen ook informatie verkrijgen over andere applicaties die u op uw mobiele apparaat heeft gedownload, de mobiele websites die u bezoekt en andere informatie over u of uw apparaat, om anonieme, gerichte reclame op de site en elders te analyseren en aan te bieden. Voor meer informatie over advertentieservers van derden op onze site en uw mogelijkheid om u af te melden voor gerichte reclame van dergelijke derden, gaat u naar https://www.aboutads.info/choices/ waar u informatie vindt over bepaalde bedrijven die wij kunnen gebruiken om reclame op onze site weer te geven.

  g) Ondernemingen in de mobiele app-industrie: Als u de site bezoekt via een mobiel apparaat of app, kunnen we uw informatie ook delen met operators, besturingssystemen en platforms.

 5. Uw keuzes

  a) Afmelden voor promotionele berichten: U kunt ervoor kiezen onze promotionele berichten niet te ontvangen door te klikken op het tabblad 'Mijn account' en op de tabbladen 'Mijn instellingen' en 'Voorkeuren'. U kunt ook op de link Uitschrijven klikken in de voettekst van elke e-mail of nieuwsbrief die u ontvangt. U kunt ons ook e-mailen via support@pdfsimpli.com.

  b) Uw cv of begeleidende brief bijwerken/verwijderen of wijzigen: Als u uw cv's of begeleidende brieven wilt wijzigen of verwijderen, moet u inloggen op uw aanbieder-account, kikken op de tabbladen 'Cv' en 'Begeleidende brief' en Bewerken of Verwijderen selecteren.

  c) Privacy-instellingen op de site Informatie die u vrijgeeft tijdens uw deelname op de site kan openbaar zijn en kan worden verspreid door ons en door derden die uw profiel of de door u geplaatste informatie bekijken. U kunt voorkeuren voor andere aanbiederdiensten wijzigen zoals uiteengezet in paragraaf 8 of door contact met ons op te nemen zoals uiteengezet in paragraaf 15. Wees u ervan bewust dat de aanbieder niet verantwoordelijk is voor het gebruik, de openbaarmaking of kopieën van uw openbare berichten op of via de Site die u openbaar maakt en die door derden worden gedownload.

  d) Administratieve berichten kunnen niet worden uitgeschakeld: Aangezien de aanbieder een online dienst aanbiedt, kunt u zich niet afmelden voor administratieve e-mails (bijvoorbeeld e-mails over uw transacties of beleidswijzigingen) voor uw geregistreerde account.

  e) De-activering of verwijdering van uw gebruikerscontent/account: U kunt ons verzoeken uw account te verwijderen door in te loggen op uw account en te klikken op de tabbladen 'Mijn instellingen' en 'Overzicht'. U kunt ons ook e-mailen via support@pdfsimpli.com. Wanneer u verzoekt uw account te verwijderen, worden uw persoonsgegevens, inclusief uw cv en profielen, verwijderd en zijn ze niet langer beschikbaar voor u of zichtbaar voor gebruikers van applicaties van aanbieders. Echter, als uw informatie, inclusief uw persoonsgegevens, eerder toegankelijk was voor anderen die gebruikmaken van applicaties van aanbieders, zijn wij niet in staat de informatie van hun systemen te verwijderen. Wanneer u uw informatie verwijdert uit applicaties van de aanbieder, dan zullen wij logs en niet-persoonlijk identificeerbare informatie over u bewaren, samen met een archiefkopie van uw informatie waartoe u of derden geen toegang toe hebben op applicaties van aanbieders, maar die wel door ons kan worden gebruikt voor administratieve en interne doeleinden, waaronder de naleving van dit beleid en demografische, rapportage- en onderzoeksdoeleinden.

  f) Timing en derden: Wij zullen trachten zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan uw verzoeken te voldoen, maar houd er rekening mee dat de aan ons gevraagde wijzigingen niet altijd onmiddellijk van kracht worden. Tenzij de wet dit vereist, zijn wij niet verantwoordelijk voor het informeren van derden (waaronder, maar niet beperkt tot, onze externe dienstverleners, potentiële werkgevers, vacaturesites waarvoor u ons toestemming geeft om hen namens u te contacteren, of strategische of marketingpartners) waarmee wij uw informatie of wijzigingen die zijn aangevraagd in overeenstemming met deze paragraaf al hebben gedeeld, of voor het verwijderen van informatie uit, of het laten verwijderen van informatie uit, de databases of bestanden van dergelijke entiteiten.

 6. Informatie die u deelt op de site

  Als u deelneemt aan aanbiedersdiensten (bijv. het plaatsen van cv's, aanmaken van profielen en vacaturemeldingen) die toestaan dat u of de aanbieder, namens u, informatie plaatst op sites van derden (bijv. websites, mededelingenborden en persoonlijke URL's) en wanneer u informatie of content publiceert, zoals door het publiceren van foto's of het deelnemen aan online forums of community's, wanneer u interageert met onze site via socialemediasites, plug-ins of andere applicaties, dan kan deze informatie, afhankelijk van uw privacyinstellingen, openbaar worden op het internet. Verder gebruik van deze informatie kunnen wij niet voorkomen. U kunt de gegevens die u deelt beheren via de privacyinstellingen die op sommige socialemediasites beschikbaar zijn. Raadpleeg het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van deze sites van derden voor meer informatie over hun privacypraktijken, waarover wij geen controle hebben.

  a) Andere diensten: Als u de site gebruikt, kan de aanbieder een universele applicatie creëren op basis van de informatie die u op de site verstrekt, die zichtbaar zal zijn voor potentiële werkgevers die direct behoefte hebben aan prospects, evenals voor bezoekers van de site. Uw siteprofiel kan daarom publiekelijk worden bekeken. U kunt ervoor kiezen uw profiel te beperken tot geregistreerde gebruikers door de instructies op de site voor die specifieke instelling te volgen. U gaat ermee akkoord dat werkgevers en de aanbieder de contactinformatie die u heeft verstrekt zullen gebruiken om contact met u op te nemen via e-mail en/of sms, en u begrijpt dat deze toestemming geen voorwaarde is voor toegang tot de site of de diensten van de aanbieder. Er kunnen berichten- en datatarieven van toepassing zijn. Indien u voor onze sms-waarschuwingsdienst kiest, erkent u dat er kosten voor berichten of data in rekening kunnen worden gebracht. Als u de sms-waarschuwingsdienst niet wilt voortzetten, kunt u zich afmelden door 'STOP' te antwoorden op de sms die u heeft ontvangen, of u kunt contact opnemen met onze klantenservice. Het duurt drie tot vijf werkdagen voordat wij uw verzoek kunnen verwerken. De aanbieder behoudt zich het recht voor om de waarschuwingsdienst per sms naar eigen goeddunken te beëindigen, om welke reden dan ook en op welk moment dan ook.

 7. Trackingtechnologie (cookies)

  Wanneer u de site bezoekt, kunnen wij en onze zakelijke partners trackingtechnologie gebruiken om uw online ervaring te verbeteren of ons aanbod aan te passen. Hier zijn nog een paar belangrijke dingen die u moet weten over ons gebruik van trackingtechnologie (cookies):

  Wij kunnen bepaalde functies aanbieden die alleen beschikbaar zijn door het gebruik van trackingtechnologie.

  Wij gebruiken zowel sessie- als permanente trackingtechnologie. Trackingtechnologie (bijv. cookies) kan ofwel permanent zijn (d.w.z. ze blijven op uw computer totdat u ze verwijdert) of tijdelijk (d.w.z. ze blijven slechts bestaan totdat u uw browser sluit). Het staat u altijd vrij om trackingtechnologie te weigeren als uw browser dit toestaat, hoewel dit uw gebruik van de site kan hinderen. Raadpleeg de Help-sectie van uw browser, browserextensies of geïnstalleerde toepassingen voor instructies over het blokkeren, verwijderen of uitschakelen van trackingtechnologie zoals cookies.

  Wij versleutelen en beschermen de soorten trackingtechnologie die de aanbieder instelt, zodat alleen wij de daarin opgeslagen informatie kunnen interpreteren. U kunt trackingtechnologie/cookies tegenkomen van de externe dienstverleners die op onze site zijn toegestaan, zoals Google Analytics, en die ons helpen met verschillende aspecten van onze site-activiteiten en -diensten.

  Op bepaalde pagina's van de websites kunt u ook trackingtechnologie van derden tegenkomen waarover wij geen controle hebben en waarvoor wij geen toestemming hebben gegeven. (Als u bijvoorbeeld een webpagina bekijkt die door een andere gebruiker is gemaakt, kan er een cookie zijn geplaatst door die webpagina).

  Wij kunnen de video's die u op de site bekijkt targeten en volgen. U stemt ermee in dat wij uw video's volgen via de site, of op sociale media van derden, gedurende maximaal twee jaar of zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

  Voor meer informatie over het gebruik van cookies en soortgelijke technologie op onze site kunt u dit privacybeleid en ons Trackingtechnologiebeleid lezen.

 8. Toegang tot, inzage in en wijziging van uw persoonlijke gegevens

  Geregistreerde leden kunnen persoonlijke informatie op elk moment bekijken en wijzigen door toegang te krijgen tot hun account op de site (via de tabbladen Mijn account en Mijn instellingen ). U dient uw persoonsgegevens onmiddellijk bij te werken indien deze veranderen of onjuist worden. Wij kunnen bepaalde informatie van afgesloten accounts bewaren om aan de wet te voldoen, fraude te voorkomen, te helpen bij onderzoeken, geschillen op te lossen, programma's te analyseren of problemen op te lossen, onze gebruiksvoorwaarden af te dwingen of andere wettelijk toegestane maatregelen te nemen. Ook als uw account of lidmaatschap wordt beëindigd of opgeschort, kunnen wij bepaalde informatie bewaren om herregistratie te voorkomen. Niet-geregistreerde leden kunnen hun persoonsgegeven bijwerken of toegang vragen door contact met ons op te nemen zoals uiteengezet in paragraaf 15. Wij zullen trachten zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan uw verzoeken te voldoen, maar houd er rekening mee dat de aan ons gevraagde wijzigingen niet altijd onmiddellijk van kracht worden. Tenzij de wet dit vereist, zijn wij niet verantwoordelijk voor het informeren van derden (waaronder, maar niet beperkt tot, onze externe dienstverleners, potentiële werkgevers, vacaturesites waarvoor u ons toestemming geeft om hen namens u te contacteren, of strategische of marketingpartners) waarmee wij uw informatie of wijzigingen die zijn aangevraagd in overeenstemming met deze paragraaf al hebben gedeeld, of voor het verwijderen van informatie uit, of het laten verwijderen van informatie uit, de databases of bestanden van dergelijke entiteiten.

 9. Mededeling aan inwoners van Californië, VS

  a) Volgens artikel 1798.83 van de California Civil Code, bekend als de 'Shine the light'-wet, kunnen onze klanten die inwoners zijn van Californië bij ons een lijst opvragen van de persoonlijke gegevens die wij in het voorgaande kalenderjaar aan derden hebben verstrekt voor direct-marketingdoeleinden en de namen en adressen van deze derden. Verzoeken kunnen slechts eenmaal per jaar worden ingediend en zijn gratis. Neem voor het indienen van een dergelijk verzoek contact met ons op via support@pdfsimpli.com. Voor alle verzoeken moet u de zinsnede 'Uw Californische privacyrechten' in de hoofdtekst van uw verzoek zetten, evenals uw naam, adres, stad, staat en postcode. Geef in het hoofddeel van uw verzoek voldoende informatie zodat wij kunnen bepalen of dit op u van toepassing is. U moet bevestigen dat u een inwoner van Californië bent en een huidig adres in Californië opgeven voor ons antwoord. Wij accepteren geen verzoeken per telefoon, post of fax, en zijn niet verantwoordelijk voor berichten die niet correct zijn gelabeld of verzonden, of die geen volledige informatie bevatten.

  b) California Business & Professions Code Section 22575 (b) bepaalt dat inwoners van Californië het recht hebben te weten hoe de aanbieder reageert op de browserinstelling 'Niet volgen'. De aanbieder onderneemt momenteel geen actie om te reageren op Niet volgen-signalen omdat er nog geen uniforme technologische norm is vastgesteld. Wij blijven nieuwe technologie bestuderen en kunnen een norm aannemen zodra die algemeen aanvaard is.

 10. Mededeling aan inwoners van de Europese Unie

  De aanbieder voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG'). Als zodanig verleent de aanbieder aan alle Europese betrokkenen hun respectievelijke rechten op het gebied van gegevensbescherming, voor zover deze van toepassing zijn, met inbegrip van: (i) het recht om onjuiste gegevens te corrigeren; (ii) het recht op vergetelheid (verwijdering van uw persoonsgegevens); (iii) het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; (iv) het recht op gegevensportabiliteit; en (v) het recht om bezwaar te maken. U kunt al deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via support@pdfsimpli.com of 'Neem contact met ons op' (contact-us). Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, kunnen wij u vragen voldoende informatie te verstrekken om u te identificeren alvorens toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens.

  In bepaalde situaties, en afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, kan of hoeft de aanbieder niet te voldoen aan een deel van of al uw individuele verzoeken. Wij wijzen u erop dat wij het recht hebben om verzoeken die duidelijk ongegrond of buitensporig zijn, bijvoorbeeld door hun repetitieve karakter, te weigeren en/of een geldbedrag in rekening te brengen. Als u onopgeloste problemen heeft, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende EU-autoriteit

  Het verstrekken van uw informatie aan ons is optioneel, maar het kan ons vermogen om u de dienst aan te bieden beïnvloeden. Als u bijvoorbeeld niet uw volledige persoonsgegevens verstrekt, kunnen wij niet altijd tijdig op uw verzoek reageren.

 11. Derden

  Onze site kan links bevatten naar andere websites van derden, en de aanbieder kan producten en diensten aanbieden die informatie delen met sites van derden voor uw zoektocht naar werk. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze sites van derden, dus het is belangrijk dat u zich op de hoogte stelt van hun privacybeleid voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.

 12. Informatiebeveiliging

  Wij hanteren technische, fysieke en administratieve veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde of toevallige toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging. Enkele van de veiligheidsmaatregelen die wij gebruiken zijn firewalls, gegevensversleuteling, fysieke toegangscontroles tot onze datacentra, controles op de toegang tot informatie en andere maatregelen in overeenstemming met de normen binnen de sector. Geen enkele methode voor het verzenden van gegevens via het internet of methode voor elektronische opslag is echter volledig veilig. We kunnen daarom geen absolute veiligheid garanderen.

 13. Privacy van kinderen

  De site is een site voor het algemene publiek en is niet bedoeld voor kinderen onder de 16 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens via onze websites, toepassingen, diensten of hulpmiddelen van gebruikers in deze leeftijdsgroep. Als u minderjarig bent en de informatie die u op de site heeft geplaatst wilt verwijderen, neem dan contact met ons op via het e-mailadres of postadres dat in Sectie 16 hieronder wordt vermeld. Het verwijderen van de door u geplaatste informatie garandeert niet de volledige of complete verwijdering van deze gegevens.

 14. Opslag en internationale overdracht

  Aangezien wij internationaal actief zijn en veel van onze computersystemen momenteel wereldwijd zijn gevestigd, kunnen uw persoonsgegevens voor de in dit privacybeleid uiteengezette doeleinden elders worden opgeslagen en verwerkt door ons, aan ons gelieerde ondernemingen of een niet-gelieerde dienstverlener. De regelgeving inzake gegevensbescherming en privacy biedt niet altijd hetzelfde beschermingsniveau als in andere delen van de wereld, zoals de Europese Economische Ruimte ('EER'). Wanneer u een account/profiel aanmaakt of anderszins persoonsgegevens aan ons verstrekt, stemt u in met het verzamelen, opslaan en/of verwerken, in de Verenigde Staten en andere landen, van uw persoonsgegevens en trackingtechnologie/cookies zoals beschreven in dit beleid. Wij nemen passende maatregelen om adequate bescherming van de privacyrechten van gegevensbetrokkenen uit de EER te waarborgen met betrekking tot persoonsgegevens die wij buiten de EER doorgeven aan een land waarvoor de EU-Commissie geen besluit inzake adequaatheid heeft genomen. Om een kopie van het desbetreffende overdrachtmechanisme of aanvullende informatie over de overdrachten te verkrijgen, kunt u deze verzoeken richten aan 'Neem contact met ons op' (contact-us).

 15. Meldingen over updates

  Van tijd tot tijd kunnen wij ervoor kiezen dit privacybeleid bij te werken. Het privacybeleid dat op enig moment, of van tijd tot tijd, via deze site wordt geplaatst, wordt geacht het op dat moment geldende privacybeleid te zijn. U gaat ermee akkoord dat wij u op de hoogte kunnen stellen van wezenlijke veranderingen in de manier waarop wij persoonsgegevens behandelen door een bericht op de Site te plaatsen. We moet de site regelmatig controleren op updates. Daarnaast hebben wij de sectie uitgelichte punten van het privacybeleid toegevoegd om u een samenvatting te geven van de belangrijkste punten van ons volledige privacybeleid. In het geval van een tegenstrijdigheid tussen de uitgelichte punten van het privacybeleid en het volledige privacybeleid, prevaleert het volledige privacybeleid.

  Wijzigingen in dit beleid. We kunnen dit privacybeleid aanpassen naar aanleiding van wijzigingen in onze informatiepraktijken. Als wij wezenlijke veranderingen doorvoeren, wordt er samen met het bijgewerkte privacybeleid een melding geplaatst op deze pagina voordat de wijzigingen van kracht worden. Wij raden aan deze pagina van tijd tot tijd te bekijken voor de nieuwste informatie over onze privacypraktijken.

  Neem contact met ons op. Heeft u vragen over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via de onderstaande informatie.

 16. Postadres

  T.a.v.: WorkSimpli Software, LLC
  1225 Ave Ponce de Leon, Suite 1001
  San Juan, PR, VS 00907
  support@PDFSimpli.com

 17. Revisiehistorie privacybeleid

  Voor het laatst bijgewerkt 12 augustus 2021